Vad är ett kollektivavtal

Kollektivavtal är en samling avtal som reglerar förhållanden inom en viss bransch. Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bl. a. avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning.

Arbetsgivarorganisation vs arbetstagarorganisation

Kollektivavtalet tecknas mellan en arbetstagarorganisation (t. ex. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer eller Unionen) och en arbetsgivarorganisation (t. ex. Svensk Handel, Teknikföretagen, Almega eller Sveriges kommuner och landsting). En arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal antingen genom att vara medlem i ett arbetsgivarförbund, eller genom att teckna avtal direkt med en arbetstagarorganisation (hängavtal).

Det kan också finna lokala kollektivavtal som ett komplement till de centrala kollektivavtalen, och som då gäller enbart hos en särskild arbetsgivare. Ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan den enskilde arbetsgivaren och lokal arbetstagarpart, dvs. den Akademikerförening som finns lokalt på arbetsplatsen. Ett lokalt kollektivavtal kan t. ex gälla arbetstider, friskvård eller andra förmåner.

En stabil grund med ett kollektivavtal

För Civilekonomerna är det viktigt att så många arbetsgivare som möjligt omfattas av kollektivavtal. Det ger ett mervärde till förbundets medlemmar. För den anställde utgör kollektivavtalet en stabil grund, och en lägstanivå, för de anställningsvillkor som omfattar anställningen. Kollektivavtalet utgör inget hinder för den anställde att individuellt avtala om bättre villkor än vad det aktuella kollektivavtalet stadgar. Det kan uttryckas som att kollektivavtalet utgör ett ”golv”, men inte ett ”tak” för anställningsvillkoren. Ett kollektivavtal omfattar samtliga anställda på arbetsplatsen, oavsett facklig tillhörighet.

Även för en arbetsgivare är det värdefullt att omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal signalerar kvalitet, och gynnar arbetsgivaren vid rekrytering av nya medarbetare och när det gäller att behålla arbetskraft. Kollektivavtalet innebär också att fredsplikt råder, vilket innebär att arbetsgivaren är skyddad mot stridsåtgärder, som t. ex. strejk, så länge kollektivavtalet gäller. Ett kollektivavtal ger också arbetsgivaren ett färdigt regelverk att förhålla sig till.

På hemsidan finns länkar till de vanligaste kollektivavtalen på arbetsmarknaden.

Vill du veta vilket kollektivavtal du omfattas av, eller om du har andra frågor eller funderingar om kollektivavtalet, är du välkommen att kontakta medlemsjouren på 08-556 912 60eller ombudsman@civilekonomerna.se