Varför kollektivavtal?

Fem snabba argument för kollektivavtal, både för dig som är anställd och för dig som är arbetsgivare.

 

För dig som är anställd

  1. Tjänstepension och försäkringar: Kollektivavtalet garanterar dig en tjänstepension som dessutom omfattas av mycket låga avgifter. Du omfattas även av sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring (TFA) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).
  2. Lönerevision: Kollektivavtalet ger dig rätt att omfattas av en årlig lönerevision, i vilken dina prestationer ska avgöra vilken löneökning du ska erhålla.
  3. Lokalt inflytande: En lokal akademikerförening har rätt att förhandla direkt med arbetsgivaren, vilket ger medlemmarna direkt inflytande och öppnar för möjligheten att teckna lokala kollektivavtal.
  4. Grundtrygghet för anställningsvillkoren: Kollektivavtalet ger en stabil grund avseende villkoren för dig som anställd, t. ex. sjuklön och föräldralön. För det fall du inte omfattas av kollektivavtal måste du själv förhandla med din arbetsgivare om motsvarande anställningsvillkor och du måste då se till att du får in dessa villkor i ditt enskilda anställningsavtal.
  5. Trygghet vid omorganisationer och arbetsbristuppsägningar: Du blir företrädd av ditt fackförbund eller din lokala Akademikerförening vid förhandlingar avseende förändringar som sker på din arbetsplats. Vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist får du stöd och hjälp i omställningsprocessen. Detta kan gälla både hjälp av rådgivare att komma vidare i karriären, och ekonomisk hjälp under tiden du söker nytt arbete.

 

För dig som är arbetsgivare

  1. Kvalitetsstämpel: En arbetsgivare med kollektivavtal uppfattas som en seriös arbetsgivare, vilket är en fördel vid rekrytering av ny personal.
  2. Fredsplikt: Kollektivavtalet innebär att fackförbunden inte kan ta ut sina medlemmar i strejk under den tid kollektivavtalet löper.
  3. Branschanpassning: Kollektivavtalen ser innehållsmässigt olika ut beroende på vilken bransch kollektivavtalen gäller. Det gäller t. ex. arbetstid, turordningskretsar och olika typer av ersättningar.
  4. Ordning och reda: Kollektivavtalet innebär att du som arbetsgivare kan känna lugn och trygghet i att det är ordning och reda avseende villkoren som dina anställda omfattas av. Du kan också känna trygghet i att dina anställda omfattas av marknadsmässiga försäkringar och tjänstepensionsvillkor.
  5. Experthjälp: Som medlem i ett arbetsgivarförbund har du som arbetsgivare möjlighet att få hjälp av experter vad gäller personalfrågor och med tolkning av vad lagar och avtal innebär inom arbetsrätten. Det ger ett viktigt stöd och en bra trygghet för dig i din roll som arbetsgivare.