Civilekonomerna tycker om HBTQ-frågor

Ett arbetsliv för alla innebär att kunna vara öppen på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö kännetecknas också av att vara respektfull oavsett vem du är.

  • Vi arbetar för att du som medlem ska få bra villkor i ditt arbetsliv och för att du ska ha möjlighet att utvecklas under din yrkeskarriär.
     
  • Ett arbetsliv för alla är fritt från alla former av diskriminering.
     
  • Vi anser att omsorgen om alla människors värde och välbefinnande är grunden för att skapa ett bra samhälle.

 

(Ur Civilekonomernas ”Värdegrund och vision/Etik/Stadgar”)