Vad kan du göra?

Som kollega eller chef kan du bidra mycket till en öppen och god arbetsmiljö. Är du chef har du stort ansvar att förebygga och stoppa trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

 

Tips för en öppen och respektfull arbetsmiljö:

Diskutera

Tystnaden kring sexuell läggning, könsuttryck och -identitet kan göra att det känns som om frågorna inte finns eller får finnas på arbetsplatsen. Tänk på att det på de flesta arbetsplatser finns personer som inte är öppna med sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck. Prata med respekt för alla människors lika värde.

 

Var en förebild

Låt bli att skratta och säg ifrån om jargongen blir förlöjligande eller fientlig. Fråga din nya kollega om hon eller han har en partner istället för en pojk- eller flickvän respektive man eller fru.

 

Outa inte

Får du veta i förtroende eller höra ryktesvis att en person är bi- eller homosexuell så sprid det inte vidare utan den personens medgivande. Det kallas att ”outa” eller komma ut, och det är alltid individen som bestämmer i vilka sammanhang hon eller han vill vara öppen med sin sexuella läggning. Samma sak gäller förstås en persons könsuttryck eller könsidentitet.

 

Lyft och utmana

Hur ser det ut i arbetsplatsdokument och riktlinjer på arbetsplatsen, är de inkluderande eller förutsätts en heterosexuell relation i till exempel efterlevandepension? Och hur är det med ”kulturen” på arbetsplatsen, går det bra att komma till julfesten klädd i vad som betraktas som motsatta könets kläder?

 

Handlingsplan

Efterfråga en konkret plan för hur ni på din arbetsplats arbetar med sexuell läggning, könsuttryck och -identitet för en god arbetsmiljö. En funktionell handlingsplan innehåller datum och ansvariga personer samt utvärderas regelbundet.

 

Utbilda

Föreslå att din arbetsgivare ordnar en grundläggande utbildning för alla på arbetsplatsen. Det är lättare att prata om sexuell läggning, könsuttryck och -identitet om man känner sig trygg med begreppen och då får alla samma grund att diskutera vidare från.

 

Ansvar 

Alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och arbetsgivaren har det yttersta och formella ansvaret. Fackförbund och lokala förtroendevalda kan driva på frågorna och vara ett stöd.

 

Är du förtroendevald i din Akademikerförening? 

Ordna till exempel en utbildning inom din styrelse och ge förslag på vilka frågor som ni vill att arbetsgivaren ska uppmärksamma.