Föräldraledighet

I Föräldraledighetslag (1995:584) regleras när du som förälder har rätt att vara hemma med ditt barn, med eller utan föräldrapenning. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen. Enligt många kollektivavtal får du dessutom en extra ersättning, föräldralön, från din arbetsgivare.

Olika former av ledighet

  • Som kvinna har du rätt att vara helt ledig (mammaledig) minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Två av dessa veckor är obligatoriska. Du har även rätt till ledighet för att amma. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte.  
  • Som förälder har du rätt till hel ledighet, med eller utan föräldrapenning, till barnet blivit 18 månader. Därefter har du rätt till hel ledighet om du får hel föräldrapenning.
  • Som förälder har du rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel om du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning. 
  • Som förälder har du rätt till, även om du inte tar ut någon föräldrapenning, förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller som ännu inte gått ut första klass. 
  • Du har rätt till ledighet om du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. (Gäller som huvudregel fram till dess att barnet fyller 12).

Civilekonomerna arbetar aktivt för att kvinnor och män ska ha möjlighet till en jämställd karriär och har bland annat utarbetat en guide gällande föräldraledighet och karriär som du kan ladda ner här nedan.