Jämställd föräldraledighet

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både kvinnor och män. Men tyvärr är det inte ovanligt att karriären stannar av under småbarnsåren, i synnerhet bland kvinnor. Därför är detta en viktig jämställdhetsfråga och något som alla måste ta ansvar för.

 

Hur ser det ut bland ekonomerna?

När vi frågar Civilekonomernas medlemmar om föräldraledighet är andelen kvinnor som upplever ledigheten som ett hinder för karriären fyra gånger så stor som för män. Här ser vi också att 10 procent av alla manliga chefer inom ekonomyrken tar ut mer än sex månaders föräldraledighet. Läs hela vår undersökning om hur civilekonomer ser på möjligheterna att kombinera föräldraledighet och karriär. 

Har du koll på föräldralönen?

Som anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra ersättning utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. På Knegdeg.se kan du räkna ut hur mycket ersättning du får, med och utan kollektivavtal.

Räkna ut er föräldralön

Det är en myt att familjer alltid tjänar på att låta den förälder med lägst inkomst ta ut större delen av föräldraledigheten. Med föräldralönen, som regleras i kollektiavtalet, tjänar många familjer på att dela lika. Räkna ut hur det ser ut i er familj

Har du frågor om vad som gäller för just dig, kontakta vår medlemsjour.

Vad kan du göra?

I vår guide ”Föräldraledighet och Karriär” får både du som anställd och chef bra tips på hur du kan tänka kring karriär och föräldraskap. Du hittar den här till höger.

Är du chef? 

Då har du ett extra stort ansvar att se till att verka för att föräldraskap och arbetsliv fungerar. Här kan du läsa mer om vad du som chef bör tänka på och få tips på bra länkar. 

Missade du något?

Även om vi gör framsteg vad gäller jämställd föräldraledighet är det en bit kvar på vägen. Se vår film som belyser problemet.