Flexpension

Flexpension är en del av kollektivavtalet och är en förmån som innebär att du som arbetstagare får en extra insättning till din tjänstepension.

Flexpensionen är en förmån bestående av två delar. Det innebär dels en extra avsättning till tjänstepensionen, dels en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid efter det att du som arbetstagare fyllt 60 eller 62 år. Skillnaden i ålder beror på vilket kollektivavtalsområde som är tillämpligt. Att gå ner i arbetstid är frivilligt.

Det kan se olika ut på olika avtalsområden, och de flesta avtalsområden har någon form av flexpensionslösning. För att ta reda på om just du omfattas av flexpenion och hur den lösningen i så fall ser ut, är det enklast att vända sig till din arbetsgivare direkt. Du kan också kontakta vår medlemsjour på ombudsman@civilekonomerna.se så hjälper vi dig vidare med dina frågor.

Inom tjänstesektorn finns det vissa individuella valmöjligheter för de anställda som i korthet går ut på att det under bestämda förutsättningar går att avstå från flexpensionsavsättningen om arbetsgivaren tillåter det. Den fasta kontanta lönen höjs i så fall med ett värde motsvarande den aktuella kollektiva avsättningsnivån. Vid framtida avsättningar är dock den som avstått, inte garanterad någon ytterligare höjning av den kontanta lönen.