Att byta lön mot pension

Har du satt av för lite till tjänstepensionen och nu fått lägre kostnader när barnen flyttat ut? Då kan det vara värt att fundera över att byta en del av din lön mot pension

Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av lönen för att istället byta lön mot pension.

 

Det här bör du veta om löneväxling:

1. Sänkt lön

Ett skäl till att som anställd löneväxla är att man vill få en bättre pension. Löneväxling innebär i praktiken att du sänker din lön och att du istället får ett högre pensionssparande. 

2. Prata med din arbetsgivare

Arbetsgivaren avgör i fall det ska vara möjligt att löneväxla till en extra pensionsinbetalning. Arbetsgivaren bestämmer även villkoren för löneväxling utifrån det kollektivavtal som gäller.

3.Tjänar du tillräckligt?

Man bör inte löneväxla vid inkomster som understiger 8,07 basbelopp (obs! efter löneväxling) motsvarande en månadslön på cirka 43 309 kr. Annars påverkas den allmänna pensionen negativt.

4. Lägre kostnader för arbetsgivaren 

Vid löneväxling betalar arbetsgivaren en särskild löneskatt på den extra tjänstepensionspremien (istället för arbetsgivaravgift på den bortväxlade lönedelen). Kostnaden för arbetsgivaren blir 5,8 procentenheter lägre – en besparing som arbetsgivaren kan använda för att ge sina anställda en högre insättning till tjänstepensionen. Avstår du till exempel. 1 000 kr i lön kan du istället få 1 058 kr i insatt i extra pensionspremie.

5. Sjuklön

Var medveten om att kollektivavtalad sjuklön (oftast sjukdag 15 – 90) och ITPs sjukpension (sjukdag 90 och framåt) beräknas på lönen efter löneväxlingen. Detta gäller även för sjuklön från arbetsgivaren för dag 2-14.

6. Inkomstförsäkring

Även inkomstförsäkringen påverkas av löneväxling eftersom den baseras på den genomsnittliga bruttolönen man får utbetald.

Löneväxling är ett bra sätt att höja pensionen men det gäller att se upp för fällorna.

Annika Creutzer, privatekonomisk expert 

Löneväxling med ITP1 eller ITP2

  • Har man ITP 1 måste man vara överens med sin arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande ITP 1-premie under hela löneväxlingsperioden. Annars ska man inte löneväxla.
     
  • Har man ITP2 måste man vara överens med sin arbetsgivare att det är lönen före löneväxlingen som ska fortsätta att anmälas till Collectum som underlag för pensionsinbetalning under hela tiden man löneväxlar. Annars bör man inte löneväxla.
     
  • Har man en så kallad tiotaggarlösning inom ITP 2 ska man se till att inbetalningen till den inte blir lägre av att man löneväxlar.
     
  • Se till att få en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren med allt som ni kommit överens om samt hur länge löneväxlingen ska gälla.