Viktigt att tänka på vid uppsägning

Om du blir uppsagd får du normalt en formell uppsägning som du ska kvittera att du mottagit. Ibland kan det finnas skäl att, i en särskild överenskommelse, reglera de villkor som ska gälla under uppsägningstiden.

Checklista

1. Kontakta din lokala Akademikerförening.

2. Kontakta Civilekonomernas medlemsjour, tfn 08-556 91 260 eller ombudsman@civilekonomerna.se

3. Din uppsägningstid regleras i LAS, kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal. Titta på vad som gäller för dig!

4. Uppsägningen ska ske skriftligt och gäller från den dagen du tar del av den.

5. Har din arbetsgivare kollektivavtal kan du få outplacementstöd via avtalets Trygghetsråd. De kan även ge ekonomiskt stöd.

Det är mycket som du bör tänka på när du kommer överens med din arbetsgivare om uppsägning/avslutande av anställningen. Om arbetsgivaren vill avsluta anställningen mer informellt, utan att ange arbetsbrist som skäl, är det extra angeläget att du kontaktar medlemsjouren.

Se även vår checklista för överenskommelse vid uppsägning.