Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan ingå i en överenskommelse i samband med att en anställning avslutas.

I samband med en överenskommelse om en anställnings avslutande kan detaljerna, och det ekonomiska paketet, se olika ut beroende på den aktuella situationen. En vanlig konstruktion är att en arbetsbefriad uppsägningstid kompletteras med ett avgångsvederlag. Ett avgångsvederlag brukar vanligtvis beräknas med utgångspunkt från aktuell månadslön.

Ett avgångsvederlag är skattepliktigt och betraktas som lön. En viktig skillnad mellan arbetsbefriad uppsägningslön och avgångsvederlag, är att under arbetsbefriad uppsägningstid fortgår anställningen innebärande att villkor och förmåner, i normalfallet, kvarstår oförändrade. Ett avgångsvederlag utgörs i normalfallet endast av månadslön, vilket innebär att övriga villkor som främst tjänstepensionspremier och semester ej betalas in eller tjänas in.

Ersättning från Akademikernas a-kassa betalas inte ut under den tid som avgångsvederlaget avser, vilket gäller oavsett om ersättningen betalas ut som en klumpsumma eller om utbetalning sker vid flera tillfällen. Vad gäller mer detaljerade frågor avseende hur beräkning sker av den tid ett avgångsvederlag motsvarar, eller övriga frågor angående ersättning från a-kassan i samband med anställningens avslutande, hänvisas till Akademikernas a-kassa. Kontaktuppgifter hittar du på www.akademikernasakassa.se

Innan du skriver på en överenskommelse om villkor i samband med anställningens avslutande med din arbetsgivare, kontakta medlemsjouren på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se.