Uppsägningstid

Din uppsägningstid är beroende av om det är lag, kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal som gäller. Om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal eller om överenskommelse om uppsägningstid saknas i anställningsavtalet, är det reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som gäller.

 

Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida

Uppsägningstiden börjar löpa när uppsägningsbeskedet överlämnats eller, om uppsägningsbesked sänts per post, tio dagar efter det att brevet postas. Om arbetstagaren är på semester, anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den dag då semestern upphörde.

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. För det fall en anställning omfattas av kollektivavtal kan de allmänna villkoren i kollektivavtalet stadga andra uppsägningstider. Finns reglering av uppsägningstider i det enskilda anställningsavtalet gäller dessa generellt sett framför såväl kollektivavtalets regler, som lagens regler. För kvalificerade roller är det inte ovanligt att uppsägningstiden är: ”ömsesidigt tre månader om inte lag/kollektivavtal ger lägre uppsägningstid”. För det fall du är osäker på vilken uppsägningstid som gäller för dig, kontakta medlemsjouren på 08-556 912 60.

Om anställningen inte omfattas av kollektivavtal och ingen särskild reglering återfinns i gällande anställningsavtal följer av LAS:

Vid anställning före 1 januari 1997 är uppsägningstid beroende av ålder enligt följande:
25 år: två månader
30 år: tre månader
35 år: fyra månader
40 år: fem månader
45 år: sex månader

För anställning efter 1 januari 1997 är uppsägningstid beroende av sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren enligt följande:
Mindre än 2 år: en månad
2-4 år: två månader
4-6 år: tre månader
6-8 år: fyra månader
8-10 år: fem månader
+10 år: sex månader

Om anställningen omfattas av kollektivavtal och en arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist, kan uppsägningstiden under vissa förutsättningar förlängas med 6 månader. För att kunna åtnjuta en förlängd uppsägningstid gäller generellt att arbetstagaren behöver ha uppnått viss ålder (vanligast 55 år), och arbetat hos aktuell arbetsgivare under en längre period (vanligast mer än 10 år). För att veta vad som gäller dig, måste du se hur regelverket ser ut i det kollektivavtal som är aktuellt för din anställning.

Vid provanställning gäller särskilda regler vid uppsägning. Enligt LAS gäller två veckors underrättelsetid för arbetsgivaren medan den anställde kan lämna omedelbart. Många kollektivavtal reglerar dock detta till en månad ömsesidigt. Är du osäker på vad som gäller dig, kontakta medlemsjouren på 08-556 912 60.

Egen uppsägning

Vid egen uppsägning, är uppsägningstiden enligt LAS en månad. Om anställningen omfattas av ett kollektivavtal gäller kollektivavtalets uppsägningstider. Uppsägningstid enligt kollektivavtal kan vara längre än den uppsägningstid som följer av lag. Om överenskommelse om annan uppsägningstid har gjorts i det enskilda anställningsavtalet, är huvudregeln att dessa regler gäller.