6 tips för anställningsavtalet

Jobbet är ditt. Nu är väl allt klart, eller? Vi ger dig tipsen på vad du behöver känna till innan du skriver på anställningsavtalet.

 1. Kolla om det finns ett kollektivavtal
  En del av det du tar för givet på en arbetsplats styrs i Sverige av lagar, till exempel att alla har fem veckors semester per år. Men mycket regleras i de så kallade kollektivavtalen, som exempelvis rätten till tjänstepension, lönerevision och övertidsersättning. Kollektivavtalen förhandlas fram mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, men det finns inget krav för en arbetsgivare att ansluta sig till ett kollektivavtal. Fördelen med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal är att du automatiskt får ett grundpaket med förmåner som du inte behöver förhandla fram själv. Det första du bör göra är därför att fråga din nya arbetsgivare om de har ett kollektivavtal. Räkna ut vad du tjänar på ett kollektivavtal.
   
 2. Kräv ett skriftligt anställningsavtal
  Det finns inga krav på arbetsgivare att tillhandahålla skriftliga anställningsavtal. Lagen säger endast att du inom en månad ska få skriftlig information om anställningsvillkoren. Muntligt avtal gäller, men om ni är oense står ord mot ord och det kan bli väldigt svårt för dig att bevisa hur er uppgörelse såg ut. Därför rekommenderar vi att du aldrig påbörjar en anställning utan ett skriftligt avtal undertecknat av båda parter. Osäker på vad som ska stå i avtalet? Läs vår checklista för anställningsavtal
   
 3. Se upp för konkurrensklausuler
  Idag är det vanligt med så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal inom vissa branscher. En konkurrensklausul är en bestämmelse i anställningsavtalet som säger att du under en viss tid (allt mellan 3-24 månader) efter att anställningen eller uppdraget tar slut, inte får jobba för en konkurrent eller själv starta ett konkurrerande bolag. Vi rekommenderar dig att, om möjligt korta tiden du har ett konkurrensförbud, diskutera ersättning för klausulen eller helst få bort den helt och hållet. Detta eftersom du riskerar framtida möjligheter till anställning samt i värsta fall vite. Har du blivit erbjuden ett avtal med belöningssystem? Läs vår guide
   
 4. Fundera på om du är nöjd med villkoren
  Vad många inte vet är att du faktiskt kan förhandla om innehållet i ditt anställningsavtal innan du skriver på. Det handlar främst om förmåner som du som anställd får ta del av. Vilka delar som är förhandlingsbara beror delvis på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att både du och din chef hittar en överenskommelse som båda är nöjda med. Kom ihåg att lönen inte är allt. Om du inte är nöjd med lönen du blivit erbjuden kanske arbetsgivaren kan kompensera dig genom extra förmåner som till exempel extra semesterdagar, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag eller rikskort. Läs mer om enskilda överenskommelser.
   
 5. Stressa inte
  Många tror att man måste skriva under avtalet direkt när man fått det, ofta under sittande möte. Vi avråder dig dock från det eftersom avtalet är bindande för bägge parter. Om du inte är uppmärksam riskerar du att dras med villkor som i värsta fall kan visa sig vara orimliga och dessutom väldigt svåra att förhandla bort. Vår rekommendation är att du tar hem avtalet och läser igenom det ordentligt. Om det är något som du inte förstår ska du vända dig till din blivande chef.
   
 6. Ta hjälp av en expert
  Känns det krångligt? Du är inte ensam. Även en person som är van att hantera anställningsavtal kan ha mycket att vinna på att bolla avtalsförslaget med en expert. Om du inte har tidigare erfarenhet är vårt råd att du låter en av våra experter på arbetsrätt gå igenom avtalet. Som yrkesverksam medlem i Civilekonomerna granskar vi ditt avtal och ger dig personlig rådgivning i andra frågor som rör din anställning.

De 6 tipsen;

1. Kolla om det finns ett kollektivavtal
2. Kräv ett skriftligt anställningsavtal
3. Se upp för konkurrensklausuler
4. Fundera på om du är nöjd med villkoren
5. Stressa inte
6. Ta hjälp av en expert