Förmåner av försäkringskaraktär

Civilekonomerna arbetar för att det ska finnas schyssta villkor på arbetsmarknaden genom att teckna kollektivavtal. Vi arbetar för att utveckla kollektivavtalen så att varje individ ska ges möjlighet att göra enskilda överenskommelser med arbetsgivaren efter var och ens egna behov. Här kan du läsa mer om förmåner av försäkringskaraktär.

Vad är enskilda överenskommelser?

Enskilda överenskommelser innebär vad du själv kan komma överens om med din arbetsgivare utöver villkoren i ditt anställningsavtal eller det som är reglerat i kollektivavtal. För att förtydliga har vi delat in ett urval av förmånerna i tre olika områden; ekonomiskt värde, av försäkringskaraktär och de som underlättar din vardag. Här skriver vi mer om förmåner av försäkringskaraktär. 

Observera att det finns viktiga saker att tänka på när du löneväxlar och att detta kan få konsekvenser. Läs mer om dessa här. 

Förmåner av försäkringskaraktär

Ytterligare förmåner som du kan förhandla med din arbetsgivare är förmåner av försäkringskaraktär. Dessa ger dig en ökad trygghet och kan vara ett alternativ för dig som prioriterar ekonomiska fördelar men även anser att trygghet och förutsägbarhet är viktigt.

 • Ansvarsförsäkring
  En ansvarsförsäkring gäller bland annat för skada som en anställd förorsakar och täcker eventuella skadeståndskrav som kan uppstå mot dig som anställd. För särskilt utsatta branscher eller anställningar (t.ex. VD) finns utökad ansvarsförsäkring. Som till exempel VD eller styrelseledamot är det viktigt att det finns en utökad ansvarsförsäkring eftersom en sådan anställning/uppdrag innefattar ett personligt ansvar.
    
 • Privat sjukvårdsförsäkring
  Denna fömån kan innebär att du får tillgång till rådgivning och vård snabbar, om du blir sjuk. 
    
 • Privat sjuklöneförsäkring
  Detta ger dig som försäkrad ersättning i pengar efter en viss karenstid när du är sjukskriven. En arbetsgivare kan teckna en individuell sjukförsäkring för sina anställda eller en gruppförsäkring. 
    
 • Tandvårdsförsäkringar
  Detta är en försäkring som innebär att arbetsgivaren ger dig ersättning för tandvårdskostnader. Det finns ofta en högre gräns för vilket belopp arbetsgivaren ersätter dig.

Observera att det finns viktiga saker att tänka på när du löneväxlar och att detta kan få konsekvenser. Läs mer om dessa här. 

Som medlem i Civilekonomerna kan du kontakta oss för rådgivning. Kontakta ombudsman@civilekonomerna.se eller ring 08-556 912 60.