Att bli bortvald efter 45

Åldersdiskriminering bland ekonomer

Att väljas bort på grund av sin ålder är en av de vanligaste diskrimineringsformerna i Sverige. Ekonomer är inget undantag. Var tredje ekonom mellan 45-67 år har upplevt att man inte blivit vald för ett jobb eller ens blivit kallad till en intervju på grund av sin ålder, visar en färsk studie som vi på Civilekonomerna gjort. Globalt sett är dessutom svenska arbetsgivare bland de sämsta i världen på att rekrytera och behålla seniora medarbetare. Det är dags att vi ändrar på det här!

Tack, men nej tack!

Vår undersökning visar att civilekonomer i större utsträckning upplever åldersdiskriminering i arbetslivet jämfört med andra högskoleutbildade tjänstemän. 

Läs rapporten »

Åldersdiskriminering - en förlust för samhället

Nu behöver vi jobba längre - om regeringen får som den vill. Samtidigt visar forskning att åldersdiskriminering är ett problem i arbetslivet. Hur ska ekvationen gå ihop?

Läs artikeln »

Vad kan du göra?

För dig som chef

Som chef har du en viktig roll när det kommer till hur värderingar och attityder utvecklas på en arbetsplats. 

Läs mer »

För dig som rekryterar personal

Har du en roll där du rekryterar personal? Då finns det några saker du kan tänka på.

Läs mer »

Vad vill vi?

 • Fördomsfri rekryteringsprocess 
  Genom att använda anonymiserade ansökningar för arbetsgivare och rekryterare skapar vi bättre förutsättningar för en fördomsfri rekrytering.
   
 • Få in värderingar i kollektivavtalen 
  Kollektivavtalen behöver utvecklas till att omfatta även värderingar för att vi tillsammans med arbetsgivarorganisationerna ska kunna arbeta för att senior kompetens inte slösas bort. 
   
 • Utbilda cheferna 
  Chefer behöver ha befogenheter och tid för värdegrundsarbete samt erbjudas utbildning inom området. 
   
 • Gör det lättare att anställa 45 plus 
  Den särskilda löneskatten för äldre föreslås att avskaffas från och med 1 juli 2019. Vi är mycket positivt till lagförslaget som syftar till att underlätta för de som vill arbeta efter 65 år. Nu är det dags att även skapa incitament till arbetsgivare som vill anställa 45 plus.
   
 • Företagen måste ändra strategi 
  Sverige är bland de sämsta i världen på att rekrytera seniora medarbetare. För att klara framtiden är det hög tid att rekrytering av senior arbetskraft blir en självklar del i företagens strategi.

Fler ja till erfarenhet tack!

Civilekonomerna arbetar för en arbetsmarknad fri från alla typer av diskriminering

Jens Jacobsson, förbundsdirektör Civilekonomerna