Arbetsmiljö

Din arbetsgivare har huvudansvaret för din arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om dina rättigheter och vilka lagar som gäller för dig som anställd.

Bra arbetsmiljö på din arbetsplats

Din arbetsmiljö är viktig och det kan vara bra att veta vad arbetsmiljölagen innebär. Du har rätt att arbeta i en miljö där du inte blir diskriminerad och där du blir skyddad mot skador såväl som att du blir sedd som en individ.

Jämställdhet

Det är din arbetsgivares ansvar att både män och kvinnor ska få en bra arbetsmiljö. Ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete och ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Om jämställdhet »

Skyddsombud

Skyddsombud kallas även arbetsmiljöombud som har som en av sina uppgifter att arbeta för en bra arbetsmiljö. Men även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses.

Så här arbetar skyddsombudet »

Diskriminering i arbetslivet

Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Diskriminering i arbetslivet »

Arbetsmiljölagen

Du som anställd har rätt att via arbetsmiljöåtgärder vara skyddad av din arbetsgivare mot skador, arbetsrelaterad ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Du måste som anställd följa de arbetsmiljöåtgärder som din arbetsgivare tagit fram.

Vad behöver jag veta om arbetsmiljölagen? »

Arbetsskada och Trygghetsförsäkring

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra trygghetsförsäkring som ger dig extra trygghet om du skulle råka ut för en arbetsskada. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till den ersättning som finns i Socialförsäkringsbalken. 

Läs mer om arbetsskador och trygghetsförsäkring »