Förebygg diskriminering

Här ger vi råd och tips för dig som är chef

Chefen - nyckeln till att skapa förändring

I en ny undersökning som vi på Civilekonomerna gjort uppger en av tre medlemmar mellan 45-67 år att de känt sig åldersdiskriminerade. Och även om det inte är bristande ledarskap som är orsaken till attityder och fördomar mot olika åldersgrupper, pekar de tillfrågade ut chefen som svaret på frågan vem som bär ansvaret för att skapa en förändring. 

8 tips för dig som chef

 • Många äldre är väldigt drivna på jobbet
  Om du låter personen ifråga utvecklas får du en engagerad medarbetare med bred erfarenhet. En senior person har också mer erfarenhet av arbetslivet och förstår ofta bättre vad som krävs för att lyckas. 
   
 • Yngre chef och äldre medarbetare bra match
  Förutsatt att ni kommer bra överens kan kombinationen av en yngre chef och en mer senior medarbetare leda till ett mycket bra samarbete. Genom mixade åldergrupper får du också mer mångfald och starkare resultat. 
   
 • Ha koll på vad som gäller
  Din arbetsgivare ska ha med diskrimineringsperspektivet i alla styrdokument, alltifrån rekryteringspolicy, uppförandekod, anställningsvillkor och anställningsprocess till befordringar, utbildning, uppsägning och varsel. Såväl du som dina kollegor behöver veta vad som gäller om något händer. 
   
 • Reagera snabbt
  Som chef är det viktigt att du ingriper för att få stopp pågående diskriminering/trakasserier. 
   
 • Göra dina medarbetare mer medvetna
  Det är bra om du som chef pratar löpande om inkludering, diskriminering och mångfalt, kanske som en stående punkt på relevanta möten. Genom att använda intern expertis om det finns, eller anlita en mångfaldskonsult, kan du både öka kunskapen och medvetandet inom organisationen.
   
 • Uppmana till individuellt ansvar
  Det är viktigt att medarbetarna vet vad de ska göra om de bevittnar eller utsätts för diskriminering och att alla känner ett individuellt ansvar. 
   
 • Ingen är ”untouchable”
  Varken någon chef eller annan person med inflytande ska kunna få bete sig illa utan att det får konsekvenser. Om det tillåts tappar arbetsgivaren sin trovärdighet. 
 • Var extra uppmärksam
  Om en medarbetare uppger sig vara utsatt för diskriminering eller trakasserier, var extra vaksam på att personen ifråga inte blir ifrågasatt eller utfryst. 

Källa: Prevent, Mångfaldscertifiering.se, Civilekonomen


Diskrimineringslagen omfattar följande arbetsrelaterade situationer:

 • Vid anställning eller uttag till intervju
 • Vid befordran och utbildning
 • Yrkespraktik
 • Yrkesvägledning
 • Vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor
 • Vid olika typer av uppsägning samt vid avslutande av provanställning
 • Vid ledning och fördelning av arbete
 • Annat bemötande

En av tre ekonomer över 45 har upplevt åldersdiskriminering. Det är inte okej!

Läs mer »