Regionalt skyddsombud

Inom privat sektor har fyra förbund inom Saco (Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna samt Sveriges Ingenjörer) för närvarande utsett fyra regionala skyddsombud (RSO). Utnämningarna har skett med anledning av att arbetsmiljön är en viktig fråga för förbunden och våra medlemmar.

 

Förbunden vill vara med och påverka arbetsplatsernas arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt och de regionala skyddsombuden är till stor hjälp i det arbetet. De regionala skyddsombuden verkar i Stockholms län, Uppsala län, Skåne län, samt i Västra Götalands län. Förbunden har valt att fokusera på branscherna Bemanning, Handel- och tjänsteföretag, IT, Konsulttjänster, Life science och Organisationer. De regionala skyddsombuden kan stödja arbetsmiljöarbetet i de områden i landet som de verkar i.

De regionala skyddsombuden arbetar främst med att aktivera och underlätta samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatser där det saknas kollektivavtal. De arbetar även för att öka antalet lokala skyddsombud/arbetsmiljöombud på företagen, som har en viktig uppgift att företräda sina arbetskamrater och verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

För att informera om de regionala skyddsombudens funktion har de fyra Saco-förbunden, Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer, skapat en gemensam hemsida: www.regionaltskyddsombud.se

Har du som frågor om just din egna specifika arbetsmiljö ska du i första hand kontakta ditt lokala skyddsombud/arbetsmiljöombud och i andra hand ditt fackförbund. 

Om du är skyddsombud/arbetsmiljöombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter till de regionala skyddsombuden:

Stockholms  och Uppsala län:
Stefan Oesman
rso.stockholm@sverigesingenjorer.se

Fredrik Ringblom 
rso.stockholm2@sverigesingenjorer.se

Västra Götalands län:
 Vakant

Skåne län:
Ulf Ohlsson
rso.malmo@sverigesingenjorer.se