Jämställda löner

Löneskillnader mellan män och kvinnor är tyvärr fortfarande ett stort problem bland ekonomer och en viktig fråga för Civilekonomerna. 

Vi har en bit kvar

En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 10 000 kronor mindre per månad än en manlig, enligt årets lönestatistik. 
Det är inte okej!

Kompetens eller kön?

Broschyren Kompetens eller kön - Hur sätts din lön? är en kortversion av vår senaste undersökning om löneskillnader samt tips och råd kring lön för dig som anställd och för dig som är lönesättande chef.

Ta del av vår undersökning om löneskillnader »

Föräldraledighet och karriär

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både män och kvinnor men det är inte ovanligt att karriären stannar av under ledigheten, i synnerhet för kvinnor.

Föräldraledighet är en jämställdhetsfråga »

Artiklar från Civilekonomen

Vår medlemstidning Civilekonomen bevakar karriärfrågor som rör ekonomer.
Jämställda löner är ett av de ämnen vi återkommande tar upp.

Äldre ekonomer lite mer jämställda

Äldre ekonomer inom statlig sektor har ett något mer jämställt löneläge än inom andra branscher. 

Läs artikeln »

Trevliga män får bättre betalt

Som kvinna förväntas du vara trevligt i arbetslivet. Är du däremot man, kan ett trevligt sätt ge dig mer i lönekuvertet visar forskning.

Läs artikeln »

Därför har vi lönegap

Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnor tjänar i genomsnitt 82,2 procent av männens lön.

Läs artikeln »

Vad säger lagen?

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av bland annat kön. Lagen är tillämplig till exempel när arbetsgivaren beslutar om lön och anställningsvillkor. 

Av lagen framgår även att arbetsgivare och arbetstagare särskilt ska verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.