Lön beroende på kön

11,6 procent - stor är skillnaden i lön mellan en kvinnlig och manlig ekonom som är lika gammal, har samma befattning och jobbar i samma sektor. På fyra år har lönegapet mellan könen ökat närmare 1 procent, vilket visar att utvecklingen går åt fel håll. Det här är inte okej!

"Arbetsgivarna mister viktig kompetens"

Att lönegapet växer är inte bara negativt för individen utan även för arbetsgivarna. Det är därför hög tid att jämställda löner blir en strategisk fråga på högsta organisatoriska nivå, anser Elin Lemel, ombudsman på Civilekonomerna.  

Läs artiklen »

Kan det oförklarliga förklaras?

Vi har tittat närmre på vår senaste lönestatistik för att se vad de oförklarade löneskillnaderna beror på. Dessutom förser vi dig med tips konkreta för hur du kan verka för jämställdhet - oavsett om det handlar om din egen lön eller om du är lönesättande chef.  

Ta del av broschyren »

Chefen - nyckeln till en jämställd arbetsplats

I egenskap av chef har du ofta stort inflytande på din arbetsplats och därmed en möjlighet att påverka ditt företags jämställdhetsarbete. Här får du tips och råd för hur du kan jobba med frågan.

För dig som chef »

Jämställda löner - en viktig fråga för oss!

Löneskillnader mellan män och kvinnor är fortfarande ett stort problem bland ekonomer - därför jobbar vi på Civilekonomerna aktivt för jämställdhet. Här är intressant läsning i ämnet för dig som vill veta mer. 

Ta del av undersökningar och artiklar »

Bli medlem

Bli medlem idag och ta del av Sveriges bästa lönestatisk för ekonomer.

Registrera dig här!

För våra medlemmar betonar vi vikten av medvetna och upplysta val under hela arbetslivet. Rådet till civilekonomer är att välja arbetsgivare som medvetet arbetar med att lyfta fram kvinnor.

Ulrika Wallén, utredare Civilekonomerna