Rätt ingångslön

30 000 kronor är vad Civilekonomerna rekommenderar i ingångslön 2019. Lön sätts individuellt och påverkas av faktorer som till exempel branschen du arbetar i, dina arbetsuppgifter, vilken region du befinner dig i och din tidigare yrkeserfarenhet. Vår rekommenderade ingångslön är baserad på vår statistik.

 

Faktorer som påverkar din lön

Branschval 

Din ingångslön beror på inom vilket yrkesområde som du arbetar. Bank och revision har ofta lägre löneläge medan marknadsförare ofta har högre. Mellan sektorerna privat, statligt och kommun/landsting finns det knappt någon skillnad i ingångslön. Löneutvecklingen brukar dock vara sämre för unga inom stat och kommun/landsting.

Svårighetsgrad på arbetsuppgift

Det är inte ovanligt att du kommer få ett första arbete som innefattar en del assistentuppgifter. Detta är något som påverkar din lön negativt. Om en arbetsgivare specifikt söker en civilekonom ska det påverka din lön positivt.

Löneläge styrs av var din arbetsplats finns geografiskt

Löneläget skiljer en del mellan olika geografiska regioner. I Storstäderna får du ofta högre lön än vad du får i mindre städer och på landsbygden.

Tidigare arbetslivserfarenhet

​Som nyexad påverkas din lön också av din ålder och tidigare yrkeserfarenhet. Både erfarenhet som är direkt relevant för ditt jobb och övrig arbetslivserfarenhet har betydelse för din lön.

Några tips om ingångslön

Med ingångslön menar vi vad du som nyexad bör få när du börjar på ditt första ekonomjobb.

 • Ta reda på rätt ingångslön för just din inriktning och bransch. Som medlem hos oss kan du få hjälp med lönestatistik och få en bild av vad som är en marknadsmässig lön. Förbundets generella rekommenderade ingångslön är 30 000 kronor. 
   
 • Lönemässigt kan det finnas snåla respektive generösa arbetsgivare. Region, bransch och inte minst tidigare erfarenhet spelar också in. Det betyder att det förekommer ingångslöner på 22 000 men också på 30 000 kronor.  
   
 • Att få någon tusenlapp mer eller mindre än rekommenderat i ingångslön kan tyckas sakna betydelse. Men när du klättrar inom ett företag är alltid befintlig lön utgångspunkten för lönehöjningen. 1 000 kronor mindre i lön per månad kan på sikt göra stor skillnad i plånboken.
   
 • Fokusera inte bara på lön när det gäller vad arbetsgivaren erbjuder. Andra viktiga delar är rätten till sjuklön, föräldralön, övertidsersättning, tjänstepension, gruppförsäkring och rätten till årlig lönerevision. Allt detta kan du vara säker på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal behöver ditt anställningsavtal kompensera för det. 
   
 • Undersök om företaget är seriöst. Kolla med Kronofogden om bolaget har betalningsanmärkningar. 
   
 • Se upp för rörlig lön. Din fasta lön ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från rörliga lönedelar som bonus och provision. 
   
 • Är du medlem? Kontakta alltid en ombudsman innan du skriver på ett anställningsavtal. Det gäller särskilt om arbetsgivaren saknar kollektivavtal. 

Är du på gång att skriva under ett anställningsavtal som är utan kollektivavtal? 

Prata med oss innan du gör det.