Sju saker att tänka på när det gäller lön

Kunskap om ditt värde på arbetsmarknaden är viktigt när du ska förhandla om lön eller komma med lönekrav.

1. Civilekonomernas lönestatistik – kunskap lönar sig!

Civilekonomernas lönestatistik är ett väldigt bra verktyg för att hitta just din marknadsmässiga lön.

2. Rådgivning om lön via telefon eller e-post

Om du känner dig osäker på vilken lön du ska begära kan du kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta ett passande löneanspråk.

3. Ett bra anställningsavtal – låt oss gå igenom det åt dig

Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om din anställning. För att undvika problem bör du alltid se till att avtalet är undertecknat av både dig och din chef innan du börjar på ditt nya jobb. Men innan du skriver under ett anställningsavtal är det viktigt att du har koll på innehållet. Du kan studera Civilekonomernas checklista för ett bra anställningsavtal eller kontakta oss på för personlig hjälp.

4. Du tjänar på att vara väl förberedd

Ditt lön- och utvecklingssamtal är viktigt och du bör ha ett varje år. Undersökningar som Civilekonomerna har gjort visar att de som har regelbundna lönesamtal också har en högre lön och en bättre löneutveckling. 

5. Ta reda på rätt ingångslön

Det är viktigt att du får en så hög ingångslön som möjligt. Din ingångslön påverkar nämligen din framtida löneutveckling och en för låg ingångslön kan vara mycket svår att ta igen utan att byta jobb.

6. Se upp för lägre lön under provanställningen 

Ibland erbjuder arbetsgivaren dig som provanställd en lägre ingångslön än du tänkt dig med motiveringen att din lön kommer att förhandlas om när anställningen går över till en tillsvidareanställning. Eftersom det inte finns några garantier för att omförhandlingen verkligen kommer att ske, så tycker vi på Civilekonomerna att du ska avstå från att skriva på ett sådant avtal.

7. Civilekonomernas inkomstförsäkring – bra lön vid arbetslöshet

Civilekonomernas inkomstförsäkring ingår i den ordinarie medlemsavgiften och ökar på a-kassans ersättning vid arbetslöshet. Du får 80 procent av din månadslön upp till 80 000 kronor och ersättningen betalas ut i 120 arbetsdagar. Mot en avgift kan du dessutom förlänga den med ytterligare 180 dagar. Det tycker vi är ett bra skydd för din inkomst om du blir arbetslös!

Få våra bästa tips för högre lön