Deltidsarbete och pension

Deltidsarbete som kan få stora konsekvenser för din pension. Annika Creutzer, expert på privatekonomi förklarar hur och varför.

Så här påverkas din pension:


1. Lägre inbetalningar 

Grundregeln är att ju mer du arbetar och betalar in till pensionssystemet desto högre pension får du. Deltid ger per automatik lägre inbetalningar och därmed en lägre pension än om du hade jobbat heltid.

2. Kollektivavtalet påverkar

Tjänstepensionen påverkas av deltid i olika grad beroende på vilket kollektivavtal och vilken pensionslösning du omfattas av.

Har du premiebaserad tjänstepension ITP 1 (privattjänstemän födda 1979 eller senare) är den negativa påverkan som störst vid deltidsarbete tidigt i yrkeslivet. Pensionspengar som kommer in tidigt hinner växa mer än pengar som betalas in senare.

Har du förmånsbaserad tjänstepension ITP 2 (privattjänstemän födda 1978 eller tidigare) kan pensionen påverkas mer negativt om du börjar arbeta deltid sent i arbetslivet..


3. Sämre löneutveckling

Deltidsarbete kan påverka den långsiktiga löneutvecklingen negativt, vilket i sin tur ger lägre pensionsinbetalningar.
 

4. Deltid för höginkomsttagare

Är du privatanställd, född 1979 eller senare och har en årslön över 483 000 (7,5 inkomstbasbelopp)? Då har du särskilt mycket att förlora i pension på grund av deltidsarbete. Orsaken är att arbetsgivarna betalar in 30 procent på den del av lönen som överstiger 40 250 kr/mån till tjänstepensionen. 

Läs mer: Pensionsmyndigheten kan du läsa med om den allmänna pensionen. Mer om ITP kan du läsa om hos Alecta, Collectum respektive PTK Rådgivningstjänst.

Har du en högre inkomst och går ner till deltid
kan det slå hårt mot tjänstepensionen.