Tjänstepension privat sektor

ITP

Den vanligaste tjänstepensionen i denna sektor är ITP. Den är uppdelad i två avdelningar beroende på ålder; ITP 1 för födda 1979 eller senare och ITP 2 för födda 1978 eller tidigare. Valcentral och administratör för ITP är Collectum, 020-40 85 00.

ITP 1 är premiebestämd och är den nyaste avdelningen. 

ITP 2 är förmånsbestämd och är den ursprungliga ITP-planen som med tiden kommer att försvinna till förmån för ITP 1. 

Övriga tjänstepensioner inom den privata sektorn

BTP – tjänstepension inom bank- och finanssektorn. Indelad i BTP 1 och BTP2. Mer information hittar du hos Bankpension, 08-679 06 80.

FTP – tjänstepension i försäkringsbranschen. Också indelad i FTP 1 och FTP2. Mer information hittar du hos Valcentralen; valcentralen.se, 0771-44 44 00.

KTP – tjänstepension inom kooperationen. Indelad i KTP 1 och KTP 2. Mer information hittar du hos Folksam, 020-485 485.

PA-KFS – tjänstepension inom kommunägda bolag och andra bolag som har kommuner som uppdragsgivare. Indelad i Gamla PA-KFS och PA-KFS 09. Mer information hittar du hos Pensionsvalet, 020-650 111.