Uppsägning

Riskerar du att bli uppsagd eller har du sagt upp dig själv? Oavsett vilket så har vi här samlat några goda råd om vad som gäller

Vad gäller vid varsel eller uppsägning?

Om du blir uppsagd

Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning vara skriftlig, och uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen.det ska även anges varför anställningen upphör.

Vad har jag för rättigheter? »

Att säga upp sig

En arbetstagare behöver inte ange orsaken till sin egen uppsägning, och en arbetsgivare har inte rätt att kräva att arbetstagaren uppger en orsak men det är en del att tänka på.

Vad gäller vid egen uppsägning »

Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är skattepliktigt och betraktas som lön. Det kan ingå i en överenskommelse i samband med att en anställning avslutas.

Hur fungerar det i praktiken »