Hur kan företag attrahera nya medarbetare?

Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden stället högre krav på arbetsgivarna för att både attrahera och behålla nya medarbetare. Samtidigt har vi fem generationer med olika inställningar och värderingar där det handlar om att skapa en arbetsplats där medarbetare i skilda åldrar kan mötas och trivas. 

Hakim Rudels, senior consultant och Annika Bagge, branding and attraction manager på Wise professionals/Eqonomy, samt Jessica Heikkilä, recruitmen and employer brand specialist på Grand Thornton ger sin syn på om vad som kommer krävas av arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla personal även i framtiden.

Civilekonomerna vill hjälpa dig som student att lättare ta klivet ut till arbetslivet.

Se fler filmer här »