Avtalsrörelsen 2016

Pågående förhandlingar och avtal

#avtal2016

Avtal där Civilekonomerna ingår är för arbetsgivarorganisationerna Almega, Svensk Handel, Fastigo och KFO. På offentlig sektor är avtalen tillsvidarevtal men sektorerna kommer beröras av avtalsrörelsen på privat sektor och de överenskommelser som träffas där.

 

Vad är avtalsrörelsen?

Många av de villkor som påverkar ditt jobb och din arbetsplats är reglerade i kollektivavtal. Under avtalsrörelsen tar fackförbund och arbetsgivarorganisationer ett gemensamt ansvar för att se över de olika kollektivavtalen och förhandlar om frågor som pension, arbetstid, kompetensutveckling och inflytande.

Så här går det till

Vår inriktning i årets avtalsrörelse

Medlemmarnas åsikter och yrkanden ligger tillsammans med vår omvärldsbevakning till grund för förbundets inriktning i avtalsrörelsen. Dokumentet gäller samtliga branscher och avtalsområden, vilket omfattar alla medlemmar. Det fastställs av förbundsstyrelsen och anpassas sedan för varje bransch och avtalsområde av förhandlingsdelegationerna.

Läs hela dokumentet

Så jobbar vi med Framtidens avtal

Almega och Akademikerförbunden har tillsammans påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete kring framtidens arbetsliv. På webbplatsen Framtidensarbete.se presenterar vi vad vi kommit fram till, vår gemensamma syn på arbetslivet, framtidens avtal och parternas roll på arbetsmarknaden.

Läs mer om Framtidens avtal

FAQ

FAQ om flexpension

Här kan du läsa mer om vad konflikten avseenden flexpension handlar om.