Civilekonomerna och HBTQ-frågor

Civilekonomerna arbetar för ett arbetsliv fritt från diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet.

Vad kan du göra på din arbetsplats?

Vad gör vi?

Här kan du läsa om Civilekonomernas engagemang i HBTQ-frågor.

Civilekonomerna deltar på Stockholm Pride

Civilekonomerna deltog för första gången på Stockholm Pride 2008. Här kan du läsa om våra aktiviteter under Pride 2016.

Nätverket Fritt Fram

Civilekonomerna är med i det tvärfackliga nätverk Fritt Fram som har fokus på HBT-frågor).

Vi tycker

Ett arbetsliv för alla innebär att kunna vara öppen på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö kännetecknas också av att den är respektfull oavsett vem du är.

Vad kan du göra

Som kollega eller chef kan du bidra mycket till en öppen och god arbetsmiljö. Här hittar du Civilekonomernas tips.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet på arbetsplatsen.

Det var som att en sten lyftes från mitt bröst.

Sacos ordförande Göran Arrius skriver om hur det var att komma ut som homosexuell på jobbet.

Tidningen Naturvetare

Länkar om HBTQ

Här hittar du länkar till mer information om HBTQ-frågor och andra organisationer.

Bergreppslista

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter. Här hittar du RFSL:s begreppslista.

Kontakta oss

Du som är medlem kan ringa eller mejla medlemsjouren och ställa frågor om din situation och arbetsmiljö.