Almega Tjänsteförbunden Kommunikation, Förhandlingsprotokoll