Almega Tjänsteföretagen, Revision- och Konsult Förhandlingsprotokoll