Fullständiga villkor för Civilekonomernas inkomstförsäkring 2015