Är förmåner bättre än högre lön? Vilka förmåner ska jag fråga efter?