Blir min lön högre om jag läser ett magister-/masterprogram jämfört med ett kandidatprogram?