Hur ser framtidsutsikterna ut för ekonomer generellt?