Hur ser framtidsutsikterna ut för erfarna ekonomer år 2018?