Hur ser framtidsutsikterna ut för nyexade ekonomer år 2018?