Hur ser möjligheterna ut att få jobb efter avslutad examen?