Vilka krav måste uppfyllas för att kunna utnyttja inkomstförsäkringen?