Nominerade till fullmäktige 2015

Rösta här

FUM kandidater

I år är det Fullmäktigeval och valet pågår mellan den 1 och 31 maj. 45 engagerade yrkesverksamma ledamöter ska väljas. Alla kandidater presenterar sig själva här och även på röstningssidan. Kandidaterna presenteras i lottad ordning inom varje valkrets: Götaland, Svealand och Norrland. Ordningen på valkretsarna har också lottats. Du kan rösta på max fem kandidater och på vilken/vilka du vill, oavsett var du eller kandidaten (-erna) bor. Röstberättigade är enligt förbundets stadgar alla som är ordinarie medlemmar den 28 februari det år det är val.

Fullmäktige har en rad viktiga funktioner, till exempel att påverka förbundets framtida inriktning, fastställa ekonomiska ramar och utse Civilekonomerna förbundsstyrelse. Själva Fullmäktigemötet är den 2 och 3 november. 

Götaland

1. Roger Castefelt, 66, Everöd.

Skatteverket, polítices magister vid Göteborgs Universitet. Skatterevisor, arbetar fackligt. Varit ordförande för Saco-S akademikerföreningen vid Skatteverket i 7 år. Jag eftersträvar att ekonomer skall ha konkurrenskraftiga löner där kompetens och prestation värdesätts. Jag vill verka för att arbetsgivaren skapar attraktiva arbetsplatser med avtal som ger utrymme för individen att påverka sina egna villkor, samt skapa bra arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv.

2. Bengt Blom, 57, Halmstad.

1984 började B inom Försvarsmakten som redovisare och har där arbetat som redovisningschef, ekonomichef, IT-ekonom, produktionssamordnare, vik enhetschef, säkerhetshandläggare. Idag är B processledare för ledningsprocessen inom Markverkstaden på FMV och även projektledare med helhetsansvar för Leanarbetet inom FSV gemensamma verksamheter. Vad vill nu B med engagemanget inom CR? Med lång erfarenhet från olika befattningar är det viktigt att få vara med och påverka ekonomin och verksamheten.

3. Trine Bø-Pedersen, 36, Lund.

Jag har arbetat som konsult och projektledare med utveckling och förändring av internationella organisationer sedan min examen 2004. Vi lever i en värld där yrkeskarriär skall kombineras med familjeliv och intressen. Jag har själv småbarn och vet hur svårt det kan vara att få livspusslet att lägga sig varje vecka. En viktig fråga för mig är att Civilekonomerna ska fortsätta, och gärna bli ett ännu bättre förbund som speglar balansen mellan det yrkesmässiga och övriga livet.

4. Mia Stuhre, 49, Visby.

Kommunikationsfrågor brinner jag för. Jag tycker det är viktigt att Civilekonomerna syns även för oss ekonomer som inte bor i någon större stad eller arbetar på en större arbetsplats. Det är också viktigt att visa på bredden, att det går att vara föräldraledig eller egen företagare och ändå känna igen sig som medlem i förbundet.

5. Torbjörn Tagesson, 46, Kristianstad

Professor i redovisning vid Linköpings universitet samt som kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning. Har sedan hösten 2009 på olika sätt engagerat mig i Civilekonomernas utskottsarbete. Tycker det är viktigt att förbundet fortsätter engagera sig i frågor som rör utbildning och utbildningskvalitet.

6. Christian Hansen, 45, Limhamn.

Regionkreditchef, Nordea Bank AB. Ekonomexamen med inriktning mot ekonomisk analys från Lunds Universitet. Vice ordförande 2000-2001 och ordförande 2001-2002 i SACO Nordea. Engagerad i Civilekonomerna som fullmäktigeledamot sedan 2003 och i Valberedningen sedan 2007. Vill att förbundet fokuserar sitt arbete kring anställningsvillkors- och kompetensutvecklingsfrågor, kvalitetssäkringen av ekonomutbildningarna samt på hur förbundet attraherar framtidens ekonomer.

7. Annika Brodén, 53, Bengtsfors.

Jag har arbetat utomlands och bor nu långt från en storstad, vilket gör det aktuellt att fundera på hur Civilekonomerna ska kunna ge ökad möjlighet för medlemmar utanför Sveriges storstäder att ta del av fler aktiviteter. Vid flera tillfällen har jag jämfört olika fackförbund och tittat på vilket stöd de ger sina medlemmar inför arbetsintervjuer, lönestatistik och vad som skrivs i deras tidningar. Det har fått mig att inse värdet av att ha fokus på vad som är viktigt för medlemmarna.

8. Viveca Bertelsen, 59.

Controller på Familjebostäder, ett kommunalt bolag i Göteborg Stad och är parallellt med det aktiv i vår lokala akademikerförening sen 8 år tillbaka. Jag har också valt att vara delaktig i Sacorådet i Göteborg Stad och jag har suttit i Civilekonomernas fullmäktige i två perioder. Jag vill verka för att vår delaktighet och möjlighet till påverkan inom bolag och förvaltning ökar för alla våra medlemmar. Skapa bra villkor på arbetet och med möjlighet till personlig utveckling.

9. Jolanta Seberbrink, 57, Göteborg.

Jobbar för närvarande som projektcontroller på Västtrafik AB. Läste till magisterexamen inom redovisning o revision på Handels i Göteborg. Har arbetat som ekonom på alla nivåer från redovisning till administrativchef. Sedan två år tillbaka representerar jag personalen i styrelsen för Västtrafik AB. Jag önskar mer fokus på särbehandling och mobbning på jobbet. Många som drabbas vet inte vart de skall vända sig till och vad för hjälp kan de få.

10. Carina Magnusson, 51 år

Bor i Korsanäs, strax utanför Ronneby i Blekinge Län. Jag blev medlem i Civilekonomerna som studerande år 2003, då jag med flera års arbetslivserfarenhet i bagaget satte mig på skolbänken på högskolan i Kristianstad. Jag tog min kandidatexamen år 2008. Jag arbetar idag som löneansvarig på ett elföretag och resten av tiden ägnar jag mig åt mitt eget företag inom redovisning och förvaltning. Jag sitter också som ledamot i en ekonomisk förening.

11. Gabriella Karlsson, 53, Norrköping.

Min vision är att Civilekonomerna ska bli det ledande fackförbundet för ekonomer med akademisk examen. Genom att erbjuda medlemmarna konkurrenskraftig service, förmåner och tillgång till nätverk. Förbundet ska också verka för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på ekonomiutbildningen som bedrivs på universitet och högskolor. Ett medlemskap hos Civilekonomerna ska säkerställa en god karriär- och löneutveckling. Jag finns på https://se.linkedin.com/in/gabriellakarlsson

12. Anette Lofjärd 52, Varberg,

Arbetar som affärscontroller på Ringhals AB sedan 10 år, där jag är ansvarig för ekonomiprocessen. Jag har deltagit i tre fullmäktige tidigare och tycker det är ett viktigt forum för demokrati. Jag har också varit medlem drygt 10 år i kommunikationsutskottet.  Det är viktigt att fokusera på att rekrytera nya och behålla medlemmar för att kunna hålla den service som finns med föreläsningar, CV-granskning, ett bra magasin, coachning mm.

13. Fredrik Wallman, 37, Göteborg.

Egenföretagare inom fastighetsbranschen med passion detaljhandel. Brinner för att göra bra affärer och att vara med mina 2 barn. Mina förebilder är Petter Stordalen och Tobbe Trollkarl! Vill att förbundet jobbar med möjlighet utökat nätverk för sina medlemmar samt utvecklar stödet för att ge möjlighet att starta och driva företag. Har examen i Management i små och medelstora företag från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2002.

14. Pia Huhta, 43.

Jag är en göteborgska som bor i Helsingborg sedan tio år. Min arbetslivserfarenhet sträcker sig från ekonomiansvar på mindre bolag till min nuvarande tjänst som bolagscontroller på ett större företag. Därmed har jag en gedigen erfarenhet inom ekonomi- och redovisningsområdet. Jag vill verka för att alla ska ha lika möjligheter oavsett kön, ålder, kultur, familjesituation, sexuell läggning etc. För mig är det också viktigt att ha möjligheten att kombinera familje- och arbetsliv på ett bra sätt.

15. Carl-Johan Johansson, 39, Malmö.

Jag bor och arbetar i Malmö och kandiderar härmed som fullmäktigeledamot i fackförbundet Civilekonomerna. Har de senaste 7 åren varit verksam inom E.ON-koncernen där jag jobbar med verksamhetsutveckling, IT samt arbetsmiljöfrågor. För mig är rekryteringen av nya medlemmar en viktig fråga samt att uppmuntra medlemmarna att utnyttja sitt medlemskap. Detta genom att delta på seminarier, mentorskap, nätverk med mera. Med rätt utnyttjande är medlemskapet värt mer än avgiften.

16. Kenneth Wigrund, 60, Stenstorp.

Civilekonom inriktning ekonomistyrning, marknadsföring och Logistik. Koncernordförande för Akademikerna AB Volvo. Ledamot av arbetsmarknadsutskottet. Brinner för att Civilekonomerna ska hitta sätt att få mer direkt och löpande kommunikation med enskilda medlemmar och fackklubbar. Exempelvis genom att skapa digitala forum där medlemmar kan byta yrkeserfarenheter med varandra och de främsta forskarna i ämnet. Tror att detta även kommer att attrahera fler medlemmar.

17. Izet Damjanovic, 55, Helsingborg.

Jag är civilekonom och arbetar som redovisningsansvarig på en av Helsingborgs stads förvaltningar. Jag ser två frågor som jag tycker är särskilt viktiga att lyfta fram. Den första är att få till stånd att civilekonomtiteln blir en skyddad yrkestitel. Den andra är att utländsk examen ska kunna värderas motsvarande svensk dito. Det sägs att Malmö har världens mest högutbildade taxichaufförer. Vill vi verkligen ha det så?

18. Paul Stålhane, Lund.

Jag är 59 år, arbetar som ombudsman på Läkarförbundet sedan 2010-01-01. Dessförinnan var jag under 11 år SACO-ordförande på Universitetssjukhuset i Lund och Saco-sekreterare på Region Skåne. Jag är mycket välutbildad och erfaren beträffande arbetsrätt och arbetsmiljö. Jag representerar Civilekonomerna på Region Skåne och på Skånes Universitetssjukhus där jag har rollen som kassör i Saco-rådet.

19. Marie Hult, 51, Nävlinge.

Examen Högskolan i Kristianstad 2001. Idag skatterevisor på Skatteverket i Malmö. Huvudskyddsombud och ledamot i den lokala Saco-S-styrelsen. En utmaning jag ser är att öka förståelsen för varför man ska vara med i Civilekonomerna, att förklara att facket inte bara är lön utan även en partner som kan hjälpa i olika frågor. Jag vill arbeta för: • möjligheten att göra karriär även när du är förälder • ständig kunskapsutveckling och -överföring • att lön sätts utifrån kompetens och erfarenhet.

Rösta till fullmäktige

Vart fjärde år är det val till fullmäktige och i år är det val. Det betyder att 45 ledamöter ska väljas.

Rösta här

Svealand

20. Gustaf Karlténius, 29, Stockholm.

Arbetar om dagarna på SEB, där jag bland annat sitter med i SEBs akademikerförening. Tillsammans arbetar vi med frågor som berör det fackliga inom banken och för att få fler anslutna till SACO och Civilekonomerna. Jag har även tidigare varit aktiv i Civilekonomerna och FUM, som regionsansvarig ambassadör. Det jag kan bidra med till FUM, bortsett från input från bankväsendet, är en modern syn på facket och ett ifrågasättande av gamla normer.

21. Petter Söderblom, 33, Nyköping.

Kommunikationsansvarig för moderaterna i landstinget Sörmland. Ledamot av kommunstyrelsen samt andre vice ordförande för nämnden som hanterar grundskolefrågor. Magisterexamen i matematikekonomi från Karlstad universitet. Fullmäktigeledamot i Civilekonomerna sedan 2009 och tidigare ordförande för riksorganisationen för ekonomistudenter, S.E.R.O. Tycker att det är viktigt att Civilekonomerna fortsätter arbeta med den strategiska positioneringen av förbundet.

23. Mauritz Gillberg, 53, Sollentuna.

Viktigt för mig är att vi som civilekonomer och medlemmar för vår talan hos våra medlemmar och arbetsgivare, men även hörs i den allmänna samhällsdebatten. Vem skulle annars föra vår talan? Vi har en viktig roll att spela i samhällsekonomin. Under 25 år har jag mest arbetat i privat sektor. Först med controlling och affärsstyrning, men de senaste 20 med fokus på ledarskap och försäljning inom ICT. Jag är reservofficer i flottan och engagerad ledamot i Akademikerklubben på IBM Sverige AB.

24. Tomas Calming, 52, Trångsund/Stockholm

Examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning International Business och Information Management. Har jobbat inom IT Telekom i Schweiz, Sverige, USA och Österrike som bl.a. affärsutvecklare, ekonomichef, CFO och nu som business controller. Förtroendeuppdrag; först studerandekontakt på HHS, sen styrelseledamot, numera som fullmäktigeledamot och internrevisor. Tycker utbildningskvalitet och internationell gångbarhet är viktigt.

25. Wei Wei, 28, Stockholm.

Business Advisor and Junior Partner vid Springfellow i Stockholm. B.Sc. och M.Sc. från Kina samt M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar med en inkubator och venture capital i Sverige samt samarbete med Kina gällande entreprenörskap. Arbetat med HR vid Ericsson, innovation vid Electrolux och forskning vid Kairos Future. Vill att förbundet ska arbeta för en jämställd arbetsmarknad, förbättra internationella möjligheter för civilekonomer och livslång kompetensutveckling.

26. Lars Sporrong, 37, Stockholm.

Universitets- och högskoleutbildningarna ger oss akademiker ett fantastiskt utgångsläge när vi börjar jobba. Jag brinner för att alla akademiker ska kunna fortsätta att utvecklas även när vi har kommit in i arbetslivet. Allt annat är slöseri och det förlorar både vi och arbetsgivarna på. Jag är fackligt engagerad på Handelsbanken, där jag annars jobbar med affärsutveckling. På fritiden håller jag på med bland annat politik, scouting och träning.

26. Martin Leinestrand

Ek. mag. samt en kand. i kommunikation. Han har jobbat som bl.a. controller, speditör och säljare vilket gett erfarenhet inom olika branscher. Jobbar nu som ekonom på Riksbyggen och arbetar med bostadsrättsföreningars styrelser och är van vid styrelsearbete. Jobbar med allt från bokföring till budget och bokslut. Martin är 30 år, bor i Nyköping med sin fästmö och intressen är familj, träning och musik. Att sitta i fullmäktige tycker han skulle vara en intressant och spännande utmaning!

27. Mai Truong, 40, Södertälje.

Sourcing Manager på läkemedelsföretaget AstraZeneca. Är sedan 1 februari i år ordförande för Akademikerföreningen vid AZ Södertälje. Är ledamot i Civilekonomernas fullmäktige sedan år 2007. Tog magisterexamen i Växjö 1998 med inriktning på logistik. Vill att förbundet ska anpassa servicen till individen, är proaktivt till förändringar och framtida trender på marknaden ex hur säkerställer vi att yrkesverksamma civilekonomer har rätt kompetens inför framtidens utmaningar.

28. Mattias Löttiger, 32, Stockholm.

1.Mitt engagemang i Civilekonomerna började redan första dagen av min tid som student då jag blev studerandemedlem. Efter en tid blev jag studentrepresentant på Södertörns Högskola och ambassadör för Svealand och Gotland. Jag arbetar på Collectum med kollektivavtalade tjänstepensionslösningar inom ITP. Frågor jag värderar högt är entreprenörskap och kvinnligt företagande, kollektivavtalets roll på arbetsmarknaden och självklart jämställda löner. Läs mer på http://se.linkedin.com/in/lottiger

 

29. Christian Zachrison, 38, Stockholm.

Jag studerade på Int. Ekonomprogrammet i Linköping. Arbetar idag som affärsområdeschef på Academic Work inriktad på olika typer av utmaningar rörande företag och organisationers kompetensförsörjning. Har i min nuvarande yrkesroll mycket fokus på framtida förändringar på arbetsmarknaden och vad som kommer att efterfrågas i form av kompetenser och yrkesroller. Ser att jag kan bidra med detta perspektiv och verka för att utveckla civilekonom som yrkesroll och titel.

30. Stefan Melin, 54, Stockholm.

Har varit yrkesverksam i över 33 år. Jag började som ingenjör, med provning och design av mjukvara, till linjeledning, projektledning och produktledning. Mina uppgifter idag är Miljöansvar, Internrevision och Säljsupport. Mina fackliga intressen är framförallt organisation och ledarskap och hur olika företags- och landskulturer påverkar detta. Jag är idag verksam i vår lokala akademikerklubb, där jag är kassör. Jag är även skyddsombud.

31. Sören Nilsson, 51, Segersäng.

Jag är egenföretagare och önskar i fullmäktige driva frågor som påverkar alla de små och mellanstora entreprenörsföretag som finns i Sverige. Jag har ca 15 års facklig erfarenhet. Dels från en lokal akademikerförening men även från Civilekonomernas fullmäktige och Civilekonomernas kommunikationsutskott. Jag är även en av författarna bakom Civilekonomernas idé- och åsiktsprogram. Rösta på mig om ni egenföretagare önskar en representant i fullmäktige.

32. Tuija Geelnard, 56, Stockholm.

Idag administrativ chef på Stockholms Stadsmission med ansvar för ekonomi, HR och IT. I Advisory Board på Kioskomatic och på Eurogames Stockholm 2015 samt mentor på Civilekonomerna. Har mångårig internationell ledarerfarenhet och är van vid ledningsgrupps – och styrelsearbete. Har jobbat på internationella företag, entreprenörsledda verksamheter och start-ups samt med starka varumärken som t ex Sodexo, Kodak, Nokia och Sonera.  Har haft ansvar på Norden, Balticum, Benelux och Schweiz.

33. Jack Dey, 45, Uppsala.

Jag arbetar som komvuxlärare i företagsekonomi. Jag har en fil.mag.examen i företagsekonomi, fil.kand.examen i rättsvetenskap samt en lärarlegitimation i företagsekonomi och juridik. Jag är både duktig på juridik och företagsekonomi vilket i kombination kan vara till stor nytta i fullmäktige.

34. Jeanne d’Arc Norén, 35, Uppsala

Jobbar som marknadsprojektledare vid Dansens Hus i Stockholm. Tog magister i marknadsföring på Uppsala Universitet 2004 och har tidigare arbetat i Lantmännen Granngårdens kundklubb. Har f n inga fackliga uppdrag, men har deltagit i fullmäktige tidigare. Vill att förbundet ska fortsätta arbeta för att vara ett forum för medlemmarna med såväl individuell hjälp som nätverkande, och att stödja enskilda civilekonomer som saknar lokalt fackligt stöd.

35. Daniel Palm, 44, Uppsala

Departementssekreterare och arbetar med finansiell styrning på Finansdepartementet. Läste till civilekonom i Uppsala, med inriktning mot management och miljöredovisning. Har tidigare arbetat på bl.a. Justitiedepartementet och Ekonomistyrningsverket. Fullmäktigeledamot sedan 2003 och är ordförande för den lokala Saco-föreningen på Finansdepartementet. Vill verka för större rörlighet mellan arbetsmarknadens sektorer och bra utvecklingsmöjligheter för alla civilekonomer.

36. Robert Gustafsson, Solna.

Civilekonom från Göteborgs Universitet och har en lång erfarenhet från olika positioner och olika organisationer.  Under min karriär har jag också haft förmånen att få arbeta utomlands och har då fått ett stort stöd i av Civilekonomerna i samband med avtalsskrivande. I dag är jag 56 år vill arbeta för att Civilekonomerna påverkar arbetsmarknaden så att den kunskap som finns hos civilekonomer över 50 tas till vara.

37. Hanna Karvinen, 42, Södertälje.

Ekonomiansvarig på Citybanan som tillhör Stora Projekt på Trafikverket. Dubbla kandidatex. i Halmstad på IT-ekonomutbildn. i finansiell företagsekonomi och informatik. Magisterex. på Södertörns Högskola inriktn. finansiering. Aktiv i Saco-styrelsen 2009-2011 och med i Civilekonomernas Fullmäktige sedan 2011. De områden som jag tycker att är viktiga och gärna vill vara med och påverka är bla. rättvis lönesättning, förbättrade anställningsvillkor och utbildn.frågor.

38. Lennart Strand, 42, Järfälla

Jag är intresserad av frågor som gäller ökat erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.

39. Erica Karlsson, 33, Stockholm.

Vid fullmäktigevalet vill jag få möjlighet att påverka och bidra i frågor som teknik, organisationskultur och globalisering för att underlätta en civilekonoms vardag. Jag är verksamhetsutvecklare på Svenska Turistföreningen, en ideell organisation från 1885 med uppdraget att få Dig att upptäcka Sverige.

Mina språkkunskaper i ”ekonomiska” och ”föreniska” utvecklas i en konkurrensutsatt idéburen verksamhet inom en växande besöksnäring, och tidigare som kommersiell Produktchef i Holland.

40. Kasewa Dabagh Celepli, 35, Farsta

Examen: Industriell ekonomi med master i Logistik Viktiga frågor för Civilekonomerna: Kompetens, lön och ledarskapet. Jag har arbetat främst inom förändringsledning sedan 2005 inom offentlig sektor. Sedan 1 april 2015 jobbar jag som Key Account Manager på Ica Sverige. Genom min kompetens inom change management, Logistik och kvalitet möjliggör jag för anställda att utöka kompetens, engagemang och potential. Jag älskar att utveckla människor och verksamheter.

41. Hedvig Blext, 33, Stockholm.

Ek. magisterexamen med inriktning marknadsföring vid Stockholms universitet. Har jobbat som PR-konsult på en av landets äldsta PR-byråer, som marknadschef på ett svenskt startup-bolag med USA som huvudmarknad och arbetar nu med internkommunikation på Collectum. Hedvig har varit engagerad i Civilekonomerna i olika former sedan 2005 och vill att förbundet på ett tydligare sätt ska målgruppsanpassa tjänsteutbudet gentemot medlemmarna i syfte att skapa ett större mervärde för dessa.

42. Christina Sand, 46, Sundbyberg.

Examen 1992 från Växjö inriktning entreprenörskap. Har trots inriktningen huvudsakligen arbetat statligt, f n som revisionsdirektör på Riksrevisionen där jag arbetar med bistånd. Under min anställning på Näringsdepartementet var jag bl a ordförande i SACO-sektionen. Jag tycker det är viktigt att Civilekonomerna är ett förbund som noga följer upp kvaliteten i utbildningen, min egen yrkesbana visar att om utbildningen är bra öppnar det karriärvägar åt oanade håll.

43. Håkan Petersson, 61, Segeltorp.

Senior Vice President Capgemini Sverige sedan 2003. Examen 1982 i Stockholm med inriktning marknadsföring och senare även redovisning. Före 2003 Dotterbolags-VD inom olika verksamheter i WM-datakoncernen i 16 år, inr. mot försäljning och tillväxt genom ett brett intraprenörsskap inom IT. I utb.utskottet sedan 2010. Jag vill arbeta med frågorna om den framtida civilekonomens yrkesroll och nya krav på kunskaper för att behålla civilekonomernas attraktionskraft och konkurrensmässighet.

44. Elena Bokor, 60, Älta.

Civilekonom med internationell inriktning. Har jobbat som fastanställd och konsult bland annat på Vin och Sprit, Munters, Ericsson och Telia. För närvarande ledamot i Kommunikationsutskottet. I ett arbetsklimat när förtroendet för våra egna försäkringar är skadat hur ska vårt Förbund agera strategiskt för att få flera medlemmar?

45. Helena Lindgren, 52, Järfälla.

Jag har varit fackligt aktiv, mer eller mindre, de senaste 25 åren i mitt arbete på några olika arbetsplatser inom bank- och finans. Vikten av facklig närvaro i arbetslivet har blivit större med tiden för att värna en trygg och psykosocial hög nivå. Det är viktigt att facket arbetar för att yrkeslivet är sunt och hälsosamt, kan erbjuda kompetens- och  ledarskapsutveckling. Det fackliga arbetet erbjuder demokratiska möjligheter till inflytande i sin vardagliga miljö.

46. Ylva Peterson, 55, Stockholm.

Examen från Linköpings Univ. 1983. Utb.ansvarig Bolagstyrelsefrågor, PTK. Tidigare Business controller, konsult på Electrolux och Ericsson, också ledamot i akad.fören. Klubbordf. på PTK. Olika uppdrag i Civilekonomerna 1992 -2015. Viktigt att förbundet fortsätter att se till att vår utbildning håller hög kvalitet, underlättar för nyexade att få jobb och för äldre arbetslösa att komma tillbaka till yrkeslivet. Viktigt också att stödja de lokala fackliga klubbarna där vi når våra medlemmar.

47. Hatem Allam, 52, Järfälla.

Corporate Financial Controller vid LM Ericsson i Kista. Examen i Kairo 1984, inriktn redovisning. Arbetat på Ericsson i 24 år som redovisningsekonom, projektcontroller, marknadsekonom och nu med koncernrapportering/bokslut. I styrelsen i Akademikerna i Kista från 08. Fullmäktige sedan 07. Vill att förbundet fortsätter driva kvalitetsutveckling och -säkring inom utbildningarna, för ökad efterfrågan på civilekonomer och bättre förutsättningar och förbättrade anställningsvillkor.

48. Valdis Vilemsons, 57, Uppsala.

35 år i bank, såväl chef som specialist, i såväl kärnverksamhet som stödfunktioner. Sedan förra året internationellt certifierad informationssäkerhetsexpert - CISM. Styrelseledamot med utbildningsansvar i Nordeas Sacoförening. Lön, pension och arbetsmiljö är viktiga fackliga frågor liksom att Civilekonomerna också är till för de medlemmar som passerat 50.

49. Ulf G. Persson, 61, Kristinehamn.

Förbundet skall arbeta för att medlemmarna ska få bra villkor i sitt arbetsliv och för att de ska utvecklas i sina karriärer. Bevara den svenska modellen där parterna träffar överenskommelser om villkoren och där det lokala fackliga arbetet är en viktig del. Utbildningen är grunden för ett rikt arbetsliv, att individen känner engagemang, stimulans, stolthet och tillfredsställelse med sitt arbete. I det ingår goda anställningsförhållanden, trygghet och bra ekonomisk ersättning.

Rösta till fullmäktige

Vart fjärde år är det val till fullmäktige och i år är det val. Det betyder att 45 ledamöter ska väljas.

Rösta här

Norrland

50. Eva Hultgren, 53, Gävle.

Examen från internationella ekonomlinjen med franska vid Uppsala universitet 1986, följt av EG-studieåret i Belgien. Mina första sju yrkesår var jag ekonom/controller inom branscherna verkstad, transport och skog. Tjänsten som controller för Landstinget Gävleborg ledde 1998 till att jag blev EU-strateg med uppdrag att utveckla den regionala nivåns roll i EU. Jag driver gärna frågor om ett hållbart arbetsliv för Civilekonomerna. Civilekonomer är en brokig skara när det gäller yrkesrollen.

51. Mikael Åkerström, 50+, Hudiksvall.

Mångårig förhandlingserfarenhet inom inter/nationell försäljning och inköp, samt lokalfackliga förhandlingar. Allt viktigare att locka och behålla kompetens ur ett vidare genusperspektiv. Vi måste bli fler medlemmar på arbetsplatserna!

52. Peter Sjöbom, 51, Njurunda.

Civilekonomexamen 1987. Arbetat inom både privat och offentlig verksamhet i olika roller som VD/koncernchef, ekonomichef, administrativ chef samt lärare. Är just nu partiombudsman. Driver sedan 80-talet egen verksamhet på deltid. Har lång erfarenhet av styrelsearbete. Frågorna som ligger mig varmast om hjärtat är samverkan mellan arbetsmarknadens parter och högskolor/universitet. Dessutom tycker jag att mentorskap är viktigt för att ge nya civilekonomer stöd och vägledning.

53. Conny Larsson, 36, Sundsvall.

Att engagera sig inom förbundet ser jag som en stor förmån. Civilekonomerna har en viktig roll för både yrkesverksamma och studenter. Inte minst i min roll som arbetsplatsombud i SACO-S framkommer betydelsen av det arbete som förbundet gör. Det har varit en naturlig fortsättning efter tiden i Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation att verka  som förtroendevald. Att få fortsatt mandat att vara med och påverka Civilekonomerna framåt ser jag som en stor drivkraft i min arbetsvardag.

54. Kenneth Nilsson, 50, Krokom.

Arbetar sedan drygt 4 år tillbaka vid Tillväxtverket i Östersund, Civilekonomexamen vid Högskolan i Luleå . Tidigare arbetat inom skatteverket i 15 års tid. Haft många olika roller inom det fackliga men i huvudsak arbetet med arbetsmiljöfrågor som skyddsombud. Detta uppnås med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att det utses skyddsombud på varje arbetsplats. Jag kommer att verka för att förbundet prioriterar ett ökat stöd för arbetsmiljöfrågor och skyddsombud.

Rösta till fullmäktige

Vart fjärde år är det val till fullmäktige och i år är det val. Det betyder att 45 ledamöter ska väljas.

Rösta här