Hur det är att vara ledamot i Civilekonomernas studerandeutskott?