Hur ser det ut för civilekonomer?

Civilekonomerna arbetar för att våra medlemmar ska kunna göra karriär med bibehållen balans i livet. Statistiken visar att civilekonomer generellt anser att de har ett meningsfullt arbete, med höga kunskapskrav, stor variation och med mycket inflytande över arbetets uppläggning. Samtidigt upplever mer än varannan civilekonom att han eller hon har alldeles för mycket att göra.

Så jobbar vi med Balans i livet

Rapporter och statistik

- Civilekonomerna gör regelbundet undersökningar om civilekonomers arbetsmiljö, stress och balans i livet.

Seminarier

– Förbundet arrangerar medlemsseminarier kring teman såsom stresshantering, arbetsmiljö m.m. för både medarbetare och chefer. Håll utkik i vår kalender.

Professionell rådgivning

– I vår medlemsjour får våra medlemmar rådgivning kring frågor som rör arbetsmiljö, stress, arbetsbelastning, rättigheter för småbarnsföräldrar mm.

Kollektivavtalspart

– Ett av målen i avtalsförhandlingarna 2017 är att verka för bättre arbetsmiljö.

Regionala skyddsombud

– Tillsammans med Jusek, Naturvetarna och Sveriges ingenjörer delfinansierar och stöttar Civilekonomerna regionala skyddsombud.

Framtidens arbete.se

– Civilekonomerna har tillsammans med de andra Akademikerförbunden och Almega tagit fram en webbplats med information och inspiration kring vägen till ett hållbart arbetsliv.