Stärk din karriär med framtidens kompetenser

Utvecklas som ekonom

En utbildning kommer inte räcka livet ut - istället är det ständig kompetensutveckling som gäller. Såväl bredd som specialistkunskaper kommer vara en förutsättning för att stå sig i konkurrensen, visar såväl svenska som internationella undersökningar om framtidens arbetsmarknad.

Många av de kompetenser och färdigheter som efterfrågas redan idag kommer bli ännu viktigare i framtiden. Här är några exempel: 

 • Förmåga att lösa komplexa problem

 • Kreativitet

 • Samarbetsförmåga

 • Kunna leda andra

 • Kommunikativ

 • Kunna fatta beslut

 • Ha ett etiskt förhållningssätt


Vad ska jag som ekonom tänka på?

Civilekonomernas karriärrådgivare Nina Forssblad delar med sig av tankar och råd för vad ekonomer kan göra för att få bästa möjliga karriärutveckling:

"Den uppåtgående trappformade vägen är inte den enda möjligheten till utveckling. Det kan vara den extra lite annorlunda erfarenheten, kursen eller det modiga valet att göra något annat, som nästa arbetsgivare fastnar för.

Vissa områden har alltid förändras snabbare än andra, som marknadsföring och kommunikation. Digitaliseringens tekniska möjligheter innebär ett förändrat synsätt på exempelvis försäljning, kundbemötande och handel i stort.

E-handeln kräver nya sätt att arbeta på när det gäller logistik som lagerhållning, transporter och leveranser. Andra områden, som Bank- och finans har redan genomgått stora strukturella förändringar som fortsätter när det gäller tjänsteutbud och kompetensbehov.

Redovisnings- och revisionsområdet går också igenom stora förändringar med ändrade regelverk och nya arbetssätt. I takt med att regelverk blir allt mer komplicerade, kommer det att behövas fler specialister på regelverksefterlevnad, styrning och compliance."
 

Tips på kompetensutveckling


Kurser och utbildningar

 • Gå kurser i SQL. Många system grundas på detta programmeringsspråk och genom att själv kunna utveckla rapporter minskar behovet av konsulthjälp.
 • Lär dig programmen Python och R för att hantera stora informationsmängder och skapa rapporter.
 • Vidareutbildar dig inom digital kommunikation.
 • Läs arbetsrätt och andra kurser för att byta fokus mot HR/personal eller rekrytering.
 • Välj chefsutbildningar som fokuseras på ledarskapet i en digital värld.
 • Läs MOOCs (Massive Open Online Courses), gratis digitala kurser i olika ämnen på universitet i hela världen.
 • Gå den digitala grundkursen, Elements of AI, som är gratis och finns på svenska. Den tar 15-30 timmar att gå igenom.

På jobbet

 • Sök dig till andra delar av verksamheten, såsom IT. Att kunna förstå och förmedla till exempelvis systemvetare vad som behövs i verksamheten är en efterfrågad kompetens och där kan du som ekonom fylla en viktig funktion.  
 • Håll dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område. Prenumerera på nyhetsbrev och uppdateringar från bransch- och intresseorganisationer.

Läsvärda rapporter

 • Många av de stora revisions- och konsultbolagen tar fram årliga rapporter om teknikutveckling och arbetsmarknad som du finner på deras sajter. 
 • Statistiska Centralbyrån(SCB) släpper sin Arbetskraftsbarometer i december varje år och har gjort det sedan 1959. Den bygger på intervjuer med arbetsgivare om deras behov av kompetens.
 • World Economic Forum gör rapporter inom många områden som rör den digitala utvecklingen och framtidens arbetsmarknad.
 • Information finns också hos OECD.


Behöver du stöd på vägen?

När utveckling och förändringar går fort, kan det vara en utmaning att göra en egen plan för den framtida karriären. Som medlem är du varmt välkommen att logga in och boka en tid för karriärrådgivning, som är en kostnadsfri tjänst. 

Du kan även kontakta oss på förbundet för att diskutera dina möjligheter. Ring till vår medlemsjour på 08 665 912 60 eller mejla ombudsman@civilekonomerna.se.

För dig som vill ha karriärcoachning erbjuder vi det subventionerat till våra medlemmar.

Vad är kompetensutveckling?

Begreppet används oftast för livslångt lärande och utveckling inom yrkesrollen. I det sammanhanget är kompetens en persons förmåga utföra uppgifter tack vare sina färdigheter och kunskaper.

Det kan också innebära att lära sig helt nya saker för att komma in på andra områden eller byta inriktning.

Kompetensutveckling finns i många olika former. Några av de vanligaste är lärarledda eller självstudiekurser, traditionellt eller digitalt, men även workshops och seminarier. Andra får kompetensutveckling genom att delta i konferenser eller branschmässor.

På en del arbetsplatser utvecklar de anställda sin kompetens genom skuggning – att följa en eller flera kolleger under en eller ett par arbetsdagar – eller genom arbetsrotation, det vill säga att man byter arbetsuppgifter med en kollega under en tid. Andra har omvänt mentorskap – att yngre är mentorer åt äldre kolleger.

Idag råder ett stort fokus på kompetensutveckling som har att göra med den digitala och tekniska utvecklingen men också på förändrade arbetssätt. Många arbetsgivare upplever redan nu utmaningen i att ha rätt och tillräcklig kompetens för framtidens arbetsmarknad.

Sidan är låst!

Bli medlem för att ta del av informationen på sidan. Är du redan medlem? Logga in

Bli medlem