Kontakt

Vi svarar på frågor som rör din anställning, karriär, utbildning och mycket mer.

VÄXEL
Telefon: 08-556 912 00
Fax: 08-556 912 01

Medlemsjour

Prata med oss om du har frågor om lön, arbetsrätt och avtal.

Telefon: 08-556 912 60
E-post: ombudsman@civilekonomerna.se

Öppettider: sept.-maj månd-torsd: 08:30 - 16:30, fred: 08:30 - 15:45. aug. månd-torsd: 08:30 - 15:45, fred08:30 - 15:15.
Kansliet har stängt mellan kl 11.30 - 12.30

Medlemsservice

Här kan du ställa frågor om kontaktuppgifter, avgifter och fakturor.

Telefon: 08-556 912 70
E-post: medlemsservice@civilekonomerna.se

Öppettider: månd-fred: 08:30 - 11:30

Etikjouren

Telefon: 08-556 912 80
Samma öppetider som växel och medlemsjouren

Frågor om GDPR

Mejla oss: gdpr@civilekonomerna.se

Civilekonomerna har flera kontor:

Civilekonomerna i Stockholm

Civilekonomerna, Box 4720, 116 92 Stockholm
Besöks- och leveransadress: Västgötagatan 2, 5 tr

Civilekonomerna i Göteborg

Besöks- och leveransadress: Civilekonomerna, Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Civilekonomerna i Malmö

Besöks- och leveransadress: Civilekonomerna, Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö