Lätt att lära? Grattis då lär du bli framgångsrik

Kraven på att hänga med kommer att bli allt högre i framtiden. Att kunna ta till sig ny information och utvecklas, en förmåga som även kallas learnability, är med andra ord en förutsättning för att lyckas karriärmässigt. Det inte bara en utmaning för medarbetarna - även arbetsgivarna kommer få helt andra krav ställda mot sig. 

Vi har bett följande personer ge sin syn på learnability och varför det är viktigt:
Sandra Wallin, business analyst Tieto 
Nina Forsblad, karriärrådgivare Civilekonomerna
Susanne Winberg Krakowski, ekonomi licentiat Stockholm Business School 
Hakim Rudels, senior consultant Wise professionals/Eqonomy
Annika Bagge, branding and attraction manager Wise professionals/Eqonomy
Jessica Heikkilä, recruitmen and employer brand specialist Grand Thornton

Civilekonomerna vill hjälpa dig som student att lättare ta klivet ut till arbetslivet.

Se fler filmer här »