Livslångt lärande utan livslång utbildning

Med låg arbetslöshet och bra löneutveckling har vi som ekonomer ljusa framtidsutsikter. Samtidigt genomgår arbetsmarknaden stora förändringar. Digitaliseringen i vårt samhälle och den ökade globala konkurrensen påverkar oss på många sätt – och självklart vårt sätt att arbeta. 

Den här utvecklingen innebär nya utbildnings- och kompetenskrav för oss ekonomer. Vi kan inte längre luta oss tillbaka efter att ha tagit examen då en ekonomutbildning helt enkelt inte kommer att hålla ett helt arbetsliv.

Istället innebär det endast att vi lagt grunden för en karriär som förutsätter att vi löpande fortbildar oss på olika sätt, för att kunna byta arbete och bransch när arbetsmarknaden svänger. För att göra ett livslångt lärande möjligt behövs mer samverkan mellan universitet, högskolor och arbetsliv för att utveckla ett relevant utbud och innehåll i utbildningarna, men även studiestödssystemet behöver moderniseras. 

"Kompetensutveckling lägger grunden för en hållbar verksamhet och ett fungerande samhälle"

Utöver kravet på att hålla sig ständigt uppdaterad värderas även vissa personliga egenskaper högre i och med den tid av snabba förändringar vi lever i, där samarbetsförmåga, förändringsbenägenhet och öppen inställning till att byta jobb och bransch är några av dem. 

Men med tanke på den utmaning som många företag och organisationer möter i denna allt mer snabbrörliga värld borde intresset för kompetensutveckling inte bara ligga hos individen, utan vara ett gemensamt ansvar för både medarbetare och arbetsgivare. I slutändan drivs ju företag av människor – och att de får kompetensutveckling lägger grunden för såväl en hållbar verksamhet som ett fungerande samhälle på sikt. 

Tips till dig som är ekonom

Hur får jag en dyr kurs betald av jobbet?

För att få igenom dina önskemål behöver du känna till vad som är målet för din organisation. Här får du tips och råd hur du ska tänka för att övertyga din chef om att en kostsam kurs eller utbildning behövs.

Läs artiklen »

Här är framtidens nyckelkompetenser

En utbildning räcker inte livet ut - istället kommer ett ständigt lärande och personlig utveckling vara framgångsfaktorer för att lyckas. Det finns också faktorer som kommer ge din karriär som ekonom en extra skjuts.

Läs mer »