Må bra på jobbet

Din arbetsgivare ska vidta arbetsmiljöåtgärder för att se till att du som anställd blir skyddad mot skador och arbetsrelaterad ohälsa, fysisk så väl som psykisk.

Må bra på jobbet

Vad gäller?

Vad gäller ifråga om arbetsmiljö, stress, rehabilitering, mobbning, företagshälsovård, skyddsombud och diskriminering?

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen omfattar det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det arbetet ska bidra till en bra arbetsmiljö på din arbetsplats.

Diskriminering

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Mobbning

Mobbning på en arbetsplats är inte vanligt, men det förekommer. Därför är det bra att veta vad som gäller vid en sådan situation.

Stress på arbetsplatsen

Många känner sig idag stressade i sin yrkesroll. Hur stressen tar sig uttryck varierar från person till person. Vad kan du och din arbetsgivare göra för att minska din stress?

Skyddsombud

Ett skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verkar för god arbetsmiljö. En annan uppgift är att bevaka och ha synpunkter på planering av nya (eller ändrade) lokaler, anordningar, arbetsprocesser eller arbetsmetoder.

Arbetsskada och trygghetsförsäkring

Läs mer om vilka trygghetssystem du omfattas av om du råkar ut för en arbetsskada.