Olika företagsformer

När du ska starta eget företag bör du noga tänka igenom vilken företagsform som är mest lämplig
för dig och din planerade verksamhet.

Att välja rätt företagsform

Det finns tre huvudalternativ av företagsformer att välja bland; Enskild firma, Handelsbolag/HB eller Aktiebolag/AB.

Valet av rätt företagsform är en förutsättning för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt och påverkar bland annat yttre faktorer som bolagets styrelse, vilken ekonomisk risk du tar, bokföringskrav, beskattning med mera.

 

Viktigt att tänka på innan du väljer företagsform

  • Hur många delägare är det som ska starta företaget?
  • Hur stort startkapital är du beredd att satsa?
  • Till vilken grad vill du kunna skilja åt din privatekonomi och företagets?
  • Vilka fördelar finns med de olika företagsformerna och på vilket sätt passar de just ditt företag?
  • Hur kan du avsluta olika företagsformer?

Vilken företagsform som är bäst lämpad beror på förutsättningarna både vid uppstartandet och vid den fortsatta verksamheten. Läs mer under Verksamt och Bolagsverket.