Här finns jobben om fem år

Lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare. – Vi vill hjälpa till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör i livet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Rapporten Framtidsutsikter

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De ungdomar som snart påbörjar sina högskolestudier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

Och för den som kan tänka sig en karriär i välfärdssektorn ser det ljust ut. Lärare, apotekare och fysioterapeuter är några yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb i framtiden, enligt prognosen. Även blivande officerare och präster kan se fram emot en ljus framtida arbetsmarknad.

Värre blir det för kommunikatörer, hälsovetare och biologer.

Kommuner och landsting behöver rekrytera stort de kommande åren för att möta alla behov. Det visar sig också i vår prognos där det är låg konkurrens om jobben inom många välfärdsyrken.

Pälle Kamali, ansvarig för Framtidsutsikter

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans vilket innebär att det finns goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är dock inte nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

– Vi på Saco vill att morgondagens akademiker ska ha alla fakta på bordet innan de gör sina utbildningsval. Ta reda på så mycket du kan innan du gör ditt val – ingen ska behöva ångra sin utbildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2022

Stor konkurrens om jobben

Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Samhällsvetare

Liten konkurrens om jobben

Apotekare
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Diakon
Djursjukskötare
Fysioterapeut
Inredningsarkitekt
It- och datautbildad
Kemist
Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6
Matematiker och statistiker
Officer
Optiker
Planeringsarkitekt
Präst
Receptarie
Skolledare
Socionom
Speciallärare och specialpedagog
Studie- och yrkesvägledare
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan

Balans

Agronom och lantmästare
Arkitekt (byggnadsverk)
Bibliotekarie
Biomedicinare
Brandingenjör
Civilekonom och ekonom
Civilingenjör
Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker
Geovetare och naturgeograf
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Läkare
Miljöutbildad
Personalvetare
Psykolog
Systemvetare
Tandläkare
Veterinär