Studentliv

Många studenter väljer att engagera sig utöver studierna, ett vanligt engagemang är att vara aktiv i en studentförening. De flesta lärosäten har en rad olika föreningar som arbetar för att skapa studentnytta.

Föreningar för ekonomer

För dig som studerar ekonomi finns det oftast en förening bara för ekonomstudenter. Föreningarna består vanligtvis av en styrelse som leder verksamheten och dessa jobbar ideellt. Aktiviteter som de flesta föreningar erbjuder är: introduktion/nollning, föreläsningar, sportaktiviteter, aktivitetsresor, gasquer/sittningar och mycket mer.

Ideelt engagemang

Genom ett ideellt engagemang kan du få många erfarenheter som är ett bra komplement till din utbildning. I en förening finns det många olika roller och uppdrag att ta sig an. Många får erfarenhet av att driva projekt, planera event och etablera samarbeten med företag. Då rollen som engagerad ofta innebär att leda andra aktiva studenter får många med sig erfarenhet av både ledarskap och organisationsarbete. Något som är en positiv effekt av ett engagemang är nätverkandet och erfarenhetsutbytet med andra studenter.

Här kan du ta del av vilken förening är aktiv vid din högskola/din framtida högskola.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Civilekonomerna har samarbeten med en hel del av Sveriges ekonomföreningar och förbundet deltar vid allt ifrån introduktioner, på arbetsmarknadsdagar till karriärföreläsningar. Civilekonomerna är också utvecklingspartner till S.E.R.O (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation). Detta är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och de verkar huvudsakligen för ökad studentnytta för ekonomstudenter runt om i Sverige. 

S.E.R.O