Bli student-representant

Genom att bli studentrepresentant hos oss kan du få relevant arbetslivserfarenhet redan under din studietid. Våra representanter är arvoderade och arbetar med marknadsföring och rekrytering ute på sina högskolor. 

I egenskap av studentrepresentant får  du ta del av Civilekonomernas breda kontaktnät och ges möjligheten att utöka ditt eget. Du får också följa med på arbetsmarknadsdagar och konferenser på högskolor och universitet runt om i Sverige. Uppdraget är arvoderat, sker parallellt med studierna och tar ca 4 arbetsdagar per termin.

Årets reppare
På bild (från vänster): Jenny Söderlund, Nora Lönberg, Natalie Karlsson och Anna Mattsson korades till terminens reppare för våren 2019. 

I rollen som studentrepresentant fungerar du som förbundets förlängda arm på din högskola. Det gör du genom att informera och sprida kunskap hos studenterna om Civilekonomerna. Som representant kommer du att anordna minst fyra aktiviteter på din högskola per termin.

Utöver det är det bra om du också har koll på vilka aktiviteter Civilekonomerna borde delta i eller sponsra. Vi har för tillfället ungefär 25 studentrepresentanter, vilka är uppdelade i två regioner (Syd och Nord). För varje område utses en student till regionsansvarig som har det övergripande ansvaret för sitt område.

Uppdraget ger dig möjlighet att skapa många värdefulla kontakter. Inte minst genom våra kickoffer där alla representanter och regionsansvariga träffas för utbildning och teambuilding. Träffarna sker under en helg i början av varje termin och är mycket uppskattade.

Just nu rekryterar vi nya representanter för höstterminen, med start  augusti 2019. Skicka in din ansökan snarast - intervjuer sker löpande!

Om du är intresserad och vill veta mer eller ansöka, hör av dig till studentmarknadsförarna Emma Waldo (emma.waldo@civilekonomerna.se) eller Linda Yu (linda.yu@civilekonomerna.se).

 

Studentrepresentanter
Civilekonomernas studentrepresentanter våren 2019.