Bli vår studentrepresentant

Som studentmedlem i Civilekonomerna kan du engagera dig under studietiden. Uppdraget som studentrepresentant innebär att du arbetar med marknadsföring och rekrytering på din högskola. Det är arvoderat och vi ser gärna att du har minst ett år kvar av dina studier.

Som studentrepresentant får du ta del av Civilekonomernas breda kontaktnät och ges möjligheten att utöka ditt eget. Du får följa med på arbetsmarknadsdagar och konferenser på högskolor och universitet runt om i Sverige. Uppdraget är arvoderat, sker parallellt med studierna och tar ca 4 arbetsdagar per termin.

Årets reppare
På bild (från vänster): Jenny Söderlund, Nora Lönberg, Natalie Karlsson och Anna Mattsson korades till terminens reppare för våren 2019. 

I rollen som studentrepresentant fungerar du som förbundets förlängda arm på din högskola. Det gör du genom att informera och sprida kunskap hos studenterna om Civilekonomerna. Som representant kommer du att anordna minst fyra aktiviteter på din högskola per termin.

Utöver det är det bra om du också har koll på vilka aktiviteter Civilekonomerna borde delta i eller sponsra. Vi har för tillfället ungefär 25 studentrepresentanter, vilka är uppdelade i två regioner (Syd och Nord). För varje område utses en student till regionsansvarig som har det övergripande ansvaret för sitt område.

Uppdraget ger dig möjlighet att skapa många värdefulla kontakter. Inte minst genom våra kickoffer där alla representanter och regionsansvariga träffas för utbildning och teambuilding. Träffarna sker under en helg i början av varje termin och är mycket uppskattade.

Just nu rekryterar vi nya representanter för höstterminen, med start  augusti 2019. Skicka in din ansökan snarast - intervjuer sker löpande!

Om du är intresserad och vill veta mer eller ansöka, hör av dig till studentmarknadsförarna Emma Waldo (emma.waldo@civilekonomerna.se) eller Linda Yu (linda.yu@civilekonomerna.se).

 

Lärosäte Representant
Stockholm (Handelshögskolan) 2 VAKANTA 
Luleå 2 VAKANTA
Umeå Olivia Sterner & Linnea Johansson
Sundsvall 2 VAKANTA
Gävle Magdalena Tillberg & Elin Hedlund
Uppsala William Mehler & 1 VAKANT
Karlstad Ezat Sirat & 1 VAKANT
Stockholm (Södertörns högskola) Vendela Söderqvist & 1 VAKANT
Stockholms Universitetet

Stephanie Bachiri (Regionsansvarig Nord), Fawad Abbas & 1 VAKANT

Linköping

Isabella Edraki & Malin Carlsson

Västerås 2 VAKANTA
Örebro Anna Mattson & Natalie Karlsson
Trollhättan 1 VAKANT 
Jönköping Sara Avramidou & Daniela Jonsson
Kalmar Tobias Harldsson & David Johansson
Kristianstad 1 VAKANT 
Lund Nora Lönberg (Regionsansvarig Syd), Jenny Söderlund & Elsa Bergendal
Göteborg (Handelshögskolan) 1 VAKANT 
Halmstad Rasmus Berg & Elina Berglund
Växjö Nora From & Cornelia Dahlqvist
Borås Sara Skogman & Veronica Nilsson
Gotland 1 VAKANT
Skövde 1 VAKANT