Engagera dig i studerandeutskottet

Är du intresserad av att arbeta med frågor som rör din utbildning är vårt studerandeutskott rätt forum för dig. Studerandeutskottets uppgift är att biträda förbundsstyrelsen i arbetet med att driva studerandefrågor i förbundet och i Saco studentråd.

Frågor som rör ekonomutbildningarna är viktiga för Civilekonomerna. Civilekonomexamen och hög kvalité i ekonomiämnena är några av förbundets hjärtefrågor. Som student har du aktuell erfarenhet av utbildningen som vi gärna vill ta del av, till exempel genom att representera studentmedlemmarna i studerandeutskottet. Uppdraget är arvoderat och vi ser gärna att du har minst ett år kvar av dina studier.

Studerandeutskottet består av cirka tio ledamöter som är studenter och medlemmar i förbundet, varav en väljs till ordförande och en till vice ordförande. Utskottets ordförande leder arbetet i utskottet och deltar vid förbundsstyrelsens möten. Utskottet har ca tre möten per termin och utskottet äter en gemensam lunch i samband med mötena.

Högsta beslutande organ i Civilekonomerna är fullmäktige. Ledamöterna sammanträder vartannat år och då väljs förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har fyra utskott till sin hjälp för att få underlag till beslut samt som remissinstanser. De fyra utskotten är arbetsmarknadsutskottet, utbildningsutskottet, kommunikationsutskottet samt studerandeutskottet. Två av studerandeutskottets ledamöter deltar även vid de andra utskottens möten.

Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta vår studentmarknadsförare Emma Waldo, emma.waldo@civilekonomerna.se

 

Uppdrag Ledamot Lärosäte
     
Ordförande Olivia Nilsson Lunds universitet
Vice ordförande Moa Pålsson Umeå universitet
Ledamot Andreas Länn Uppsala Universitet
Ledamot Haris Mehmedagic Högskolan i Borås
Ledamot Ella Säfström Gävle högskola
Ledamot Philip Wikholm Uppsala Universitet Campus Gotland
Ledamot Oscar Törnqvist Uppsala universitet
Ledamot Philip Hammar Mittuniversitetet Sundsvall
Ledamot Sofia Backlund Örebro universitet